Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Häktesvikarie smugglade åt intagen – döms för grovt tjänstefel

Nyheter
Publicerad: 2023-01-10 13:54
Foto: Claudio Bresciani

En sommarvikarie vid Borås häkte döms för grovt tjänstefel sedan hon fört in och ut information mellan personer på utsidan och en man som satt häktad med restriktioner.
Det rörde sig bland annat om en lapp innehållande information om skulder som den intagne lämnat i en papperskorg.

Enligt åtalet påstods kriminalvårdaren i somras ha förmedlat information från och till en person som satt häktad med restriktioner på häktet i Borås. Hon erkände gärningen och uppgav att hon blivit pressad av pojkvännen till en av hennes väninnor som bett henne göra saker för honom. Det handlade bland annat om att smuggla in anabola på den lokala anstalten samt om att skicka hälsningar till en person som satt häktad.

Under sin första ”skarpa” vecka på häktet skickade hon också en hälsning till en av de intagna i samband med att denne gick på toaletten. När samme intagen efter någon timme hade varit på toaletten igen och hon skulle stänga hans celldörr sa han “papperskorgen” och bad henne “fråga killarna om de tagit bort Snap och Wickr”, vilket hon senare sa till sin väninnas pojkvän i ett telefonsamtal.

När hon gick in på toaletten hittade hon en hopvikt papperslapp i papperskorgen. Hon lade denna i fickan utan att läsa den, vilket gav henne mycket ångest. Hon var rädd att den skulle komma bort och tog därför ett foto av lappen. Hon kunde utläsa namn och har i efterhand förstått att det handlade om skulder. Några dagar senare träffade hon en man och lämnade över lappen.

Flera möjligheter att avbryta

Enligt Borås tingsrätt står det klart att kriminalvårdaren haft uppsåt till bottet – och frågan var därför om det skulle rubriceras som grovt eller av normalgraden. Vid den bedömningen pekar tingsrätten på att gärningen planerats under en längre tid samt att kriminalvårdaren både lämnat och fört vidare information till och från en person som varit häktad med restriktioner. En av de personer som bett henne att begå brottet kom också senare att häktas i samma mål som den man som lagt lappen i papperskorgen.

Vidare anses det utrett att kriminalvårdaren varit väl medveten om innebörden av restriktioner – och trots detta agerat på det sätt hon gjort. Informationen var, enligt tingsrätten, dessutom av sådan kaliber att den kunde ha lett till bevisförvanskning. Detta har i sin tur riskerat leda till att personer inte kunnat lagföras på ett korrekt sätt samt kunnat försvåra de brottsutredande myndigheternas arbete. Tingsrätten pekar också på att kriminalvårdarens agerande möjliggjort att den narkotikabrottslighet som den intagne häktats för kunde fortgå.

Domstolen pekar vidare på ett ”tämligen utdraget” händelseförlopp och fäster vikt vid att kriminalvårdaren själv uppgett att det inte förekommit några direkta hot – även om hon sagt att hon var rädd. ”Det kan konstateras att hon har agerat aktivt i flera avseenden och haft flera möjlig- heter att själv avbryta händelseförloppet. Hon har också haft möjlighet att söka hjälp hos framförallt överordnade eller kollegor”, skriver tingsrätten och dömer henne för grovt tjänstefel. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
GrovttjänstefelBoråstingsrätt

Dela sidan:
Skriv ut: