Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gabriel Barsoum tar strid om advokattiteln till HD – överklagar uteslutning

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 09:27
Foto: Carl Johan Erikson

Tidigare i år uteslöts Gabriel Barsoum ur Advokatsamfundet.
Nu överklagar ex-advokaten beslutet till Högsta domstolen och yrkar att uteslutningen ska upphävas.
Till sin hjälp tar han advokat Simon Bergström.

Det var i början av februari som Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterade att Gabriel Barsoum, på en rad punkter, hade åsidosatt god advokatsed.

Disciplinnämnden ansåg bland annat att han brustit i form av dubbelbokningar, substitution i strid mot gällande regler och dröjsmål med att besvara skrivelser från såväl domstolar som Advokatsamfundet.

Då omständigheterna ansågs vara ”synnerligen försvårande” uteslöts han ur samfundet med omedelbar verkan.

Fick vara kvar som försvarare

Hovrätten över Skåne och Blekinge gav, någon vecka senare, Barsoum grönt ljus att fortsätta som försvarare i ett stort brottmål – trots att han uteslutits. Detta då det ansågs vara det bästa beslutet ur en processekonomisk synvinkel.

Kort därefter förlorade han dock, efter beslut av samma hovrätt, ett uppdrag som målsägandebiträde som han tilldelats efter uteslutningen.

Advokatframtiden vilar i HD:s händer

Nu står det klart att Barsoum överklagar disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen och där yrkar att beslutet upphävs. Han vill istället tilldelas en lindrigare disciplinpåföljd samt även slippa stå för kostnaderna för sitt försvar i disciplinnämnden.

I HD-processen företräds han av advokaten Simon Bergström som i överklagandet äskar om mer tid för att utveckla Barsoums talan. Han skriver bland annat att anstånd är nödvändigt då målet ”innefattar frågor av principiellt viktig natur som kan antas få betydelse för rättstillämpningen” samt att Barsoums framtid som advokat vilar i Högsta domstolens händer.


Dela sidan:
Skriv ut: