Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fyra spelbolag får varning och sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 09:00
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Fyra spelbolag får varning och sanktionsavgift av Spelinspektionen som menar att bolagen brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda bonus vid upprepade tillfällen.

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att fyra bolag brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda bonus vid upprepade tillfällen. 

Spelinspektionen anser också att bolagen genom att dela ut gåvor till sårbara spelare har brustit i sin omsorgsplikt i förhållande till de aktuella spelarna. 

Spelinspektionen anser att överträdelserna är allvarliga. Allvarliga överträdelser kan resultera i att licensen återkallas, om inte en varning anses tillräcklig.

Spelinspektionen har dock bedömt att det kan antas att de fyra aktuella bolagen framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden och anser därför att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.

Casinostugan

Casinostugan får en varning och sanktionsavgift om 25 miljoner kronor.

Enligt Spelinspektionen framgår det av utredningen i ärendet att Casinostugan har gjort utbetalningar till en stickprovsspelares spelkonto som inte kan hänföras till vinstplaner eller i övrigt utgjort vinster i Casinostugan spel vid åtminstone fyra olika tillfällen mellan den 12 april 2019 och den 6 maj 2019. 

I utdrag från Casinostugans kommunikation med stickprovsspelaren beskrivs de aktuella utbetalningarna vidare som ”cashgåvor” från bolaget eller som att bolaget har krediterat pengar till spelarens spelkonto. 

Av utredningen i ärendet framgår det även att Casinostugan har lämnat gratisspel till spelaren den 3 maj 2019 och den 25 juni 2019. Casinostugan har under samma tidsperiod som bolaget har delat ut gåvor och free spins till spelaren även har kontaktat denne med anledning av ett upptrappat spelande.

Spelinspektionen konstaterar att utbetalningarna och gratisspelen ska likställas med bonusar. Bolaget har även brustit i sin omsorgsplikt genom att dela ut dessa gåvor samtidigt som bolaget identifierat spelaren som sårbar.

Liknande tillvägagångssätt har skett hos Common Sweden som får en varning och sanktionsavgift om 35 miljoner kronor.

Comeon Sweden

Spelinspektionen konstaterar i sitt beslut att ComeOn Sweden har gjort utbetalningar till spelkundens spelkonto som inte kan hänföras till vinstplaner eller i övrigt utgjort vinster vid åtminstone fyra olika tillfällen mellan den 11 april 2019 och den 26 april 2019. Utbetalningarna har benämnts som ”cashgåvor”  i kommunikationen med spelaren.

Av utredningen i ärendet framgår vidare att spelkunden i kommunikation med ComeOn Sweden har beskrivit att denne förlorat mycket pengar på kort tid under den aktuella tidsperioden och bolaget har trots denna information valt att dela ut gåvor till spelaren i fråga. Bolaget har därför brustit i sin omsorgsplikt 

Hajper

Även Hajper får en varning och sanktionsavgift om 50 miljoner kronor.

Enligt Spelinspektionen framgår det av utredningen i ärendet att Hajper har gjort utbetalningar till de granskade spelkundernas respektive spelkonto som inte kan hänföras till vinstplaner eller i övrigt utgjort vinster i Hajpers spel vid åtminstone tio olika tillfällen mellan den 14 februari 2019 och den 8 april 2019. I utdrag från Hajper Ltds kommunikation med spelkunderna beskrivs de aktuella utbetalningarna vidare som ”cashgåvor” från bolaget eller som att bolaget har krediterat pengar till spelarens spelkonto.

Av utredningen i ärendet framgår även att Hajper har erbjudit gratisspel till spelkunderna vid åtminstone sex olika tillfällen mellan den 11 januari 2019 och den 4 april 2019. 

Spelinspektionen anser att utbetalningarna och gratisspelen som ska bedömas som bonusar. 

”Det ska även noteras att spelare A kort efter den aktuella tidsperioden har uppgett att denne lider av ett spelberoende och att gåvorna som Hajper Ltd har delat ut till spelaren har triggat dennes spelbegär”, framgår det av beslutet. 

Spelinspektionen har kommit fram till att spelbolaget har delat ut gåvor till de två spelarna samtidigt som bolaget har identifierat dem som sårbara, vilket inneburit att Hajper har brustit i sin omsorgsplikt.

Snabbare

Det fjärde spelbolaget Snabbare får en varning och sanktionsavgift om 65 miljoner kronor.

Enligt Spelinspektionen framgår det av utredningen i ärendet att Snabbare har gjort utbetalningar till en av de granskade spelkundernas spelkonto som inte kan hänföras till vinstplaner eller i övrigt utgjort vinster i Snabbares spel vid åtminstone sju olika tillfällen mellan den 21 mars 2019 och den 7 maj 2019. I utdrag från Snabbare Ltds kommunikation med spelkunderna beskrivs de aktuella utbetalningarna vidare som att bolaget har krediterat pengar till spelarens spelkonto.

Av utredningen i ärendet framgår även att Snabbare har erbjudit gratisspel till en av spelkunderna vid åtminstone sex olika tillfällen mellan den 22 mars 2019 och den 20 juni 2019.

Av utredningen i ärendet framgår vidare att en av de aktuella spelkunderna i kommunikation med Snabbare har beskrivit att denne har förlorat mycket pengar på kort tid. Snabbare har trots denna information valt att dela ut gåvor till spelaren i fråga. 

Så bedöms sanktionsavgifterna

Sanktionsavgiften sätts i relation till bolagets omsättning i den licenspliktiga verksamheten det närmast föregående räkenskapsåret och bestäms till ett belopp på som lägst 5 000 kronor och som högst 10 procent av licenshavarens årsomsättning av det spel som licenserna omfattar.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
casinostugan
comeon
hajper
snabbare

Dela sidan:
Skriv ut: