Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fyra bröder får fängelse och utvisas efter grova ekobrott

Nyheter
Publicerad: 2021-07-21 12:52
Genrebild: TT

Fyra irländska bröder döms till flera års fängelse och utvisning för att på ett systematiskt sätt ha undandragit staten miljontals kronor i moms för utförda markanläggningsarbeten.

Fyra irländska bröder i 30-årsåldern åtalades vid Stockholms tingsrätt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Åtalen handlade om näringsverksamhet som hade bedrivits i två företag som ägnade sig åt sten och markarbeten.
All verksamhet hade styrts och bedrivits av en kvinna tillsammans med fyra bröder. Endast en mindre del av intäkterna hade emellertid bokförts och beskattats på ett korrekt sätt, menade åklagaren och uppskattade att cirka 50 miljoner kronor från kundfakturor hade kommit in till de tilltalades eller deras närståendes bankkonton och sedan omsatts på olika sätt.

Genom den omfattande utredningen stod det för tingsrätten klart att bröderna tillsammans och i samförstånd hade bedrivit näringsverksamt som de hade styrt över, både vad gällde själva driften och bestämmandet över pengarna.

Snabba överföring mellan olika konton

Mot bakgrund, främst av den sammanblandning som skedde avseende firmor, offerter, fakturor, organisationsnummer och kontonummer dit kunderna skulle betala samt de snabba överföringarna från brödernas konton till andra konton, var det dessutom styrkt att bröderna hade haft en gemensam brottsplan avsedd att undandra skatt där var och en av dem haft avgörande uppgifter och varit nödvändiga förutsättningar för brottsplanen.

Kvinnan, som visserligen hade varit formell ägare av ett av bolagen och samarbetat med bröderna, friades dock från brott. Det var nämligen inte styrkt att hon ingått i brödernas gemensamma brottsplan att undandra skatt eller att hon haft något bestämmande inflytande i bokföringsmässig mening.

Bröderna dömdes slutligen för grovt bokföringsbrott vid tre tillfällen, grovt skattebrott vid tio tillfällen samt grovt penningtvättsbrott till tre år och åtta månaders fängelse vardera. Samtliga bröder utvisades även ur riket under en tioårsperiod.

Svea hovrätt fastställer nu domarna mot bröderna i dess helhet. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se