Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fyra av tio kvinnor i advokatbranschen känner sig missgynnade – dags att växla upp”

Debatt
Publicerad: 2018-05-03 10:05

DEBATT – av Louise Meijer, jurist och grundare av Justitiapriset och Magnus Hedberg, VD för Jusek och jurymedlem

 

Fyra av tio kvinnor i advokatbranschen upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter och tre av tio anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

Nu är det dags för advokatbranschen att växla upp jämställdhetsarbetet. I dag delar vi ut Justitiapriset till den affärsjuridiska byrå som är bäst på jämställdhet.

Jusek genomför återkommande undersökningar om villkoren i advokatbranschen. Resultaten från den senaste undersökningen visar att 43 procent av kvinnorna upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter och drygt 30 procent anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

I Juristbarometern 2018 svarar nästan varannan kvinnlig jurist att deras hälsa påverkats negativt av arbetet. Motsvarande siffra för manliga jurister är knappt var tredje. Om du är kvinna eller man påverkar alltså både villkor och arbetsmiljö i juristbranschen.

Samtidigt är en majoritet av studenterna på landets juristutbildningar i dag kvinnor. Detsamma gäller biträdande jurister på advokatbyråerna. Men få kvinnor går vidare till advokatrollen och blir delägare. Endast var femte delägare på advokatbyråerna är kvinna.

Det är uppenbart att många kvinnor väljer att lämna branschen efter några år, ofta för att yrket uppfattas som svårt att kombinera med föräldrarollen. Detta är problematiskt både ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett branschperspektiv. Självklart måste även juristyrket gå att kombinera med föräldrarollen, både för kvinnor och män.

Att branschen i dag inte erbjuder kvinnor och män möjligheten att göra karriär på lika villkor riskerar att bli problematiskt för kompetensförsörjningen. En betydande andel av våra blivande jurister är kvinnor men vad händer om unga juristkvinnor inte ser någon framtid som advokater?

Knappt hälften av de nyutexaminerade juristerna söker sig till privat sektor efter examen – och där är advokatbyrå fortfarande den vanligaste arbetsgivaren. I Juseks senaste undersökning bland nyutexaminerade jurister ser vi att andelen som väljer advokatbyrå som sitt första jobb har minskat, särskilt bland kvinnor.

En tolkning är att arbetsmarknaden för jurister har breddats och att karriärvägarna blir fler. En annan att villkoren på advokatbyrå inte längre uppfattas som lika attraktiva. För advokatbyråerna innebär detta att kampen om talangerna hårdnar.

Vi vet också att det är andra faktorer än lön och hög status som klättrar på listan över vad nyutexaminerade jurister värdesätter hos framtida arbetsgivare. Den yngre generationens jurister är mer värderingsdrivna och söker en arbetsplats de kan vara stolta över. För att attrahera dem är ett aktivt jämställdhetsarbete sannolikt en hygienfaktor.

För att uppmärksamma advokatbyråer som lägger tid och kraft på jämställdhetsarbetet instiftades Justitiapriset 2016. Priset delas ut till den affärsjuridiska byrå som arbetar bäst med jämställdhet och förra årets pristagare blev advokatbyrån Delphi.

När vi i dag delar ut priset för andra året i rad hoppas vi att prisutdelningen också blir ett tillfälle att fortsätta samtalet om hur juristbranschen kan växla upp jämställdhetsarbetet. Problemen har vi pratat länge om – nu är det dags att lyfta fram lösningarna.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik – klicka här


 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: