Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fyra åtalas efter kravallerna under påskhelgen

Nyheter
Publicerad: 2022-06-03 10:55
En polis har blivit trräffad av en sten i Sveaparken i Örebro, där Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs fick tillstånd för en sammankomst på långfredagen. Foto: Kicki Nilsson

Fyra unga män åtalas för grovt blåljussabotage efter kravallerna i Örebro under påskhelgen där bland annat stenkastning mot poliser ägde rum.
Enligt åtalet har fordon för 2,5 miljoner kronor förstörts och personliga tjänsteutrustningar för en halv miljon. Dessutom har minst 71 poliser skadats och fyra polishundar.

Efter de våldsamma kravallerna i påskhelgen, som uppstod efter att den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Paludan genomfört Koranen-bränningar, har polisen bedrivit ett omfattande och intensivt utredningsarbete. Nu kommer åtal mot fyra unga män i Örebro som misstänks för grovt blåljussabotage.

Videofilmer identifierat männen

De fyra unga männen kunde identifieras på videofilmer och har varit häktade sedan den 2 maj. De är alla hemmahörande i Örebro.

– Jag bedömer brottet som grovt eftersom det varit fråga om omfattande och utdraget våld mot poliserna som varit på plats för att skydda en grundlagsfäst rättighet, säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell som är förundersökningsledare.

Fordon för miljontals kronor har förstörts

Enligt åtalet har de fyra, varav tre är i 20-årsåldern och den fjärde i 30-årsåldern, ”tillsammans och i samförstånd med varandra samt ett flertal okända medgärningsmän angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser, skadat och tillgripit polisfordon och skadat polishundar som används i verksamheten samt vidtagit annan otillbörlig åtgärd”.

Enligt åtalet har ett stort antal personer agerat i uppsåtligt och förenat våld mot polispersonal och polisiär egendom. 

Våldet har bestått i omfattande stenkastning, sparkar, slag med tillhyggen med mera riktat mot såväl polismän som hundar och fordon. 

”Det kastas även bangers, tegelpannor och andra lösa föremål mot polismän och polisfordon, varav fyra fordon också senare har avtvingats polisen och/eller satts i brand. Folksamlingen har även forcerat polisens olika avspärrningar i form av avspärrningsband och kravallstaket”.

Det har även under händelsen skrikits upprepade hotelser om våld mot polispersonalen. 

Som en följd av gärningen har minst 71 poliser skadats, varav 50 poliser så pass allvarligt att de uppsökt vård antingen direkt i samband med gärningen eller i efterhand och 64 poliser har rapporterat påtaglig psykiska påverkan efter händelsen. 

Minst åtta polisfordon har skadats, varav fyra fordon har totalförstörts då de har eldats upp. 

Sammantaget har skada på fordon uppkommit med minst 2.5 miljoner kronor exklusive moms. 71 poliser har rapporterat att deras personliga tjänsteutrustningar har skadats och sammanlagd skada uppgår till minst 563 000 kronor exklusive moms. Fyra polishundar har skadats lätt under händelsen.

De åtalade männens gärningar

Av filmerna har åklagaren konstaterat att en av männen för egen del kastat ett flertal stenar mot polismän och burit/flyttat och kastat kravallstaket samt därefter filmat stora delar av händelseförloppet. 

En annan man har för egen del inledningsvis verbalt angripit polismännen samt uppträtt aggressivt, varefter han maskerat sig och kastat ett stort antal stenar mot polismän samt varit delaktig i att forcera polisens avspärrningar. Han har vidare filmat de senare delarna av händelseförloppet. Han har även tagit en pådrivande och anförande roll gentemot övriga deltagare i händelseförloppet genom bland annat rop och gester samt genom att förse dem med stenar och andra tillhyggen. 

30-åringen har för egen del kastat ett flertal stenar mot polismän. 

Den fjärde mannen har för egen del kastat ett stort antal stenar mot polismän samt varit delaktig i att forcera polisens avspärrningar samt burit/flyttat och kastat kravallstaket. Han har också gentemot övriga deltagare i händelseförloppet tagit en pådrivande och anförande roll genom bland annat rop och gester samt genom att inleda sekvenser av stenkastning. 

”Samtliga fyra har också genom sitt agerande och närvaro på platsen utgjort en del i den samlade händelsen och uppmuntrat övriga gärningsmän i deras brottsliga gärning”, framgår det av åtalet. 

Första åtalet

Det här är det första åtalet som rör händelserna i Örebro i påskas. I ett annat ärende är ytterligare fyra män häktade. Där väntas åtal senare i juni.

– Min bedömning är att vi kommer att vi kommer att identifiera fler misstänkta än de vi redan har, säger Per-Erik Rinsell.

– Att vi nu har det första ärendet som går till åtal visar att vi är på rätt väg i arbetet med att bygga bra utredningar som leder till åtal och lagföring, säger Emelie Bodegrim, kommenderingschef i Polisregion Bergslagen.


Dela sidan:
Skriv ut: