Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias från vapenbrott – ångrade köpet

Nyheter
Publicerad: 2021-07-22 09:31
Foto Leif R Jansson / SCANPIX

Den 29-årige mannen fick tillstånd att köpa en Glock inom sex månader. Han beställde pistolen men ångrade sig, varpå vapnet skickades tillbaka från postombudet till säljaren utan att mannen tog den i besittning.
Något förvärv ägde därmed inte rum, vilket innebär att mannen inte begick vapenbrott när han under fristen fullföljde köpet vid ett senare tillfälle.

En 29-årig man var medlem i en skytteklubb och ansökte hos polisen om att få köpa en Glock-pistol för målskjutning. Den 23 juli i fjol beviljades mannen tillstånd att köpa pistolen, under förutsättning att förvärvet gjordes inom sex månader från dagen till tillståndet.

I slutet av augusti samma år köpte mannen en Glock-pistol via internet av en vapenhandlare, medan polisen skickade tillståndsbeviset tio dagar senare. Pistolen köptes dock på avbetalning och på grund av dålig ekonomi ångrade 29-åringen köpet. Pistolen kom aldrig till mannen det studsade via posten för en kostnad av 600 kronor till säljaren.
Efter att ha fått bättre ekonomi bestämde sig mannen att trots allt köpa pistolen. Han använde sig då av inköpstillståndet och köpte pistolen av en annan vapenhandlare samtidigt som polisen underrättades om affären av säljarbolaget.

Frågan vid Uppsala tingsrätt var om mannen, när han förvärvade pistolen den 30 november 2020, hade tillstånd att inneha den.

Köpet avbröts – inget förvärv skedde

Domstolen konstaterade att 29-åringen ingick ett civilrättsligt köpt av en pistol i augusti, men att detta köp inte fullföljdes då parterna kom överens om att köpet skulle gå åter. Den överenskommelsen träffades innan 29-åring kom i besittning av pistolen. Rätten ansåg därför att mannen vid det tillfället därmed inte hade förvärvat någon pistol, vilket innebar att han varit berättigad att förvärva pistolen den 30 november samma år.

Åtalet för vapenbrott ogillades därför.

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som påpekar att begreppet ”förvärv” inte är definierat i vapenlagen. Vägledning för tolkning kan dock hämnats i vad som gäller på köprättens område, skriver domstolen.

Enligt konsumentköplagen § 8 andra stycket gäller att det är först när en vara är avlämnad som ett fullbordat förvärv har kommit till. Det är nämligen då som risken för varan övergår från säljaren till köparen.

Haft kvar rätten att köpa pistolen

När avtalet innebär att konsumenten ska hämta ut varan hos ett postombud – som är fallet här – anses konsumenten ha fått besittning till varan först när den har hämtats ut.

Hovrätten bedömer i ljuset av detta att när den första pistolen aldrig hämtades ut utan i stället återsändes har den 29-årige mannen alltjämt haft rätt att inom sexmånadersfristen köpa den pistol som han sedan kom att köpa. Att polismyndigheten utfärdade en vapenlicens avseende den första pistolen föranleder ingen annan bedömning.

Domstolen fastställer därmed den friande domen. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se