Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”JO hade fel i sak – och jag välkomnar hans reträtt om barnkonventionen”

Debatt
Publicerad: 2016-10-21 08:56
Foto: Emma-Sofia Olsson/TT

REPLIK/DEBATT – av barnombudsmannen Fredrik Malmberg

 

Justiteombudsmannen Stefan Holgersson klarlade igår sina stpåndpunkter om varför han anser att barnkonventionen inte borde bli svensk lag (Dagens Juridik 2016-10-20). Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har med anledning av JO:s artikel inkommit med en replik.

 

JO ska utgöra ett skydd för alla medborgares, även barns, grundläggande fri- och rättigheter. Det är mot den bakgrunden jag är starkt kritisk mot att JO i sitt remissvar ifrågasätter att barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

Det är fel i sak, barnkonventionen är i alla dess delar en konvention om barnets mänskliga rättigheter och det är den alldeles oavsett om den blir lag eller inte.

Det finns med andra ord ingen grund för JO:s påstående och det är särskilt allvarligt när den myndighet som ska värna grundläggande fri- och rättigheter på detta sätt devalverar barns mänskliga rättigheter.

Vi möter barn som hålls i isolering som frihetsberövade och där Sverige fått skarp kritik av både barnrätts- och tortyrkommittéerna. De barnens tilltro till att JO effektivt värnar deras mänskliga rättigheter riskerar att försvagas.

Uttalandet försvårar även för Barnombudsmannen i vårt uppdrag att driva på och bevaka att barnkonventionen genomförs i Sverige.

Jag välkomnar därför att JO med sitt klarläggande nu ställer sig bakom det som är självklart i internationell folkrätt, nämligen att barnkonventionen i alla delar är en konvention om mänskliga rättigheter.

I frågan om inkorporering av barnkonventionen kan man däremot förstås tycka olika och det diskuterar jag gärna med JO som jag ser som en viktig aktör med en betydelsefull roll för att stärka barnets mänskliga rättigheter.

Min uppfattning är att en inkorporering skulle stärka skyddet av mänskliga rättigheter för barn i framförallt utsatta situationer. Det bygger jag på de möten vi dagligen har med barn i svåra situationer.

Jag har en helt annan uppfattning än JO i frågan vad som bör hända i en situation där en domstol gjort bedömningen att en konvention om mänskliga rättigheter är direkt tillämplig och det finns en konflikt med annan svensk lag.

Här ansluter jag mig, till skillnad från JO, till den princip som HD anger ”att en konvention om mänskliga rättigheter, även om den i den inhemska laghierarkin inte har en högre rang än vanlig lag, ändå bör på grund av sin speciella karaktär ges en särskild vikt i fall av konflikt med inhemska lagbestämmelser.”[1]

 


[1] Prop. 1993/94:117 s.38 och Ds 1993:90 s 202f

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: