Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Frågetecken kring 2 600 chefer – därför lämnar Polisförbundet förhandlingarna i oenighet”

Debatt
Publicerad: 2014-10-22 10:40

DEBATT – av Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet

 

Polisförbundet har lämnat förhandlingen med Polissamordningen om tillförordnade chefer i oenighet. Anledningarna är främst att det är alldeles för otydligt varför det behövs tillförordnade chefer, vad de ska göra och vilka de ska vara chef över.

Det handlar om att vi ska acceptera tillförordnade tjänster med idel frågetecken för cirka 2 000 chefer inom den operativa verksamheten. Det kan Polisförbundet inte ställa upp på. Det vore ett svek mot våra medlemmar.

Tempot är högt inför den stundande omorganisation som Polisen står inför. Den 1 januari ska de 21 länsvisa polismyndigheterna övergå i den nya Polismyndigheten och verksamheten ska vara i full drift. Polissamordningen, med Thomas Rolén i spetsen, genomför omorganisationen och är Polisförbundets motpart i förhandlingarna. Nu har alltså Polisförbundet valt att lämna förhandlingen om tillsättning av tillförordnade chefer i oenighet.

Vi stöder reformen och står bakom den förändrade nya polismyndighet som man vill skapa. Däremot oroar vi oss för själva genomförandet. Vi ser att Polissamordningen i det här fallet har ritat om kartan men inte vill lyssna på medarbetarna när den inte stämmer överens med verkligheten. Det vänder vi oss emot.

Förhandlingen gällde cirka 2 600 chefer, varav cirka 2 000 poliser, som Polissamordningen vill tillförordna som chefer från den 1 januari 2015 över verksamhet som än så länge bara finns på pappret. Polisförbundet menar att det är oklart både vad cheferna ska göra, vilka de ska vara chef över och varför det är nödvändigt. Istället vill vi se att nya chefer förhandlas efter årsskiftet när själva verksamhetsövergången är gjord, med verksamhetens och individens behov i fokus.

Polissamordningens tillvägagångssätt skapar onödig oro i organisationen. Istället för att rekrytera chefer en gång måste man nu göra det två gånger, en gång för tillförordnande tjänster innan årsskiftet och en gång efter för tillsvidaretjänster. Cheferna har redan som det är nu en osäker situation. Nu ska de bli chefer över arbetsgrupper som i många fall är preliminärt sammansatta efter till exempel alfabetisk ordning och inte efter individernas kompetens och verksamhetens behov. De kommer bara att få göra om alltsammans igen. Det är både krångligt och onödigt.

Medarbetarna i den kommande nya polismyndigheten är än så länge bara preliminärt inplacerade i den nya myndigheten. Men det råder även här delade meningar mellan Polisförbundet och Polissamordningen kring hur preliminär inplaceringen är.

Det vi tidigare har förhandlat är en preliminär inplacering som skulle möjliggöra en verksamhetövergång rent datatekniskt och administrativt. Nu visar det sig att man i många fall vill se den inplaceringen som skarp verksamhet. Det kan vi inte acceptera då man inte alls har tagit något helhetsgrepp kring vare sig kompetens eller verksamhetsbehov. Att sedan tillsätta tillförordnade chefer över en sådan verksamhet är bara kontraproduktivt. Med de förutsättningarna känner jag mig osäker på att verksamheten kommer fungera på bästa sätt från den 1 januari.

Förtroendevalda runt om i landet beskriver en stor oro bland medlemmarna, inte minst bland cheferna.

När Polisförbundet träffade en grupp chefer från runt om i landet nyligen beskrev de en otrygg situation. De förstod inte syftet med tillförordnade chefer och menade att det bara förvärrade situationen för både medarbetare och chefer. Med det i ryggen var vi tvungna att markera mot Polissamordningens sätt att hantera genomförandet. Det går för fort. När fart går före resultat påverkar det situationen negativt för våra medlemmar. Det gagnar inte verksamhet och allmänhetens förtroende för polisen. Vi vill att polisverksamheten ska funka tryggt – även efter årsskiftet. 

 

 

Foto: Pernille Tofte/Polisförbundet

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: