Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fotografering i rättssalen ska kunna resultera i fängelsestraff

Nyheter
Publicerad: 2019-05-27 13:10

Den som fotograferar och sprider en bild inifrån rättssalen ska kunna dömas till fängelse. Det anser regeringen som idag presenterade ett förslag om att kriminalisera spridning av foton inifrån svenska rättssalar. 

– Riksdagen beslutade nyligen att anta regeringens förslag i propositionen Stärkt ordning och säkerhet i domstol. Nu tar vi ytterligare steg för att stärka tryggheten för personer som medverkar i rättsprocesser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Risk för spridning

Enligt regeringen finns i dag finns en risk för att bilder och filmer som har tagits i strid med förbudet mot att fotografera under rättegångar sprids på exempelvis sociala medier och på internet.

Genom att förhindra spridning av bilder från rättegångar hoppas regeringen kunna stärka tryggheten i svenska domstolar och på så sätt få fler att våga medverka i rättsprocessen.

Foto: Johan Nilsson/TT
Högst sex månader

Enligt det förslag som Justitiedepartementet tagit fram ska kriminaliseringen träffa bilder på enskilda och ha en straffskala som omfattar böter och fängelse i högst 6 månader.

Grundlagsskyddade medier omfattas inte av förbudet.

Förslagen lämnas i en departementspromemoria som nu ska remitteras och lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: