Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fotbollssupporter portades från arena – nu ska HD pröva frågan

Nyheter
Publicerad: 2019-10-01 09:57
Foto: Maja Suslin / TT

Högsta domstolen ska pröva frågan om ett tillträdesförbud för en fotbollssupporter som misstänkts för en misshandel i anslutning till ett fotbollsderby tidigare i våras.

Det var i anslutning till ett fotbollsderby mellan Djurgården och Hammarby i mars i år som det uppstod en konflikt mellan supportrar från de båda lagen.

En förundersökning om misshandel inleddes mot en av de inblandade männen och samma den 10 maj meddelade åklagare att mannen fått ett tillträdesförbud till arenan under ett år.

Den 11 juni överklagade mannen beslutet till åklagarmyndigheten och senare hölls ett sammanträde i frågan.

Hävdade att grunderna för tillträdesförbud inte var uppfyllda

Mannen hävdade under sammanträdet att förutsättningarna för tillträdesförbud inte var uppfyllda samt att han inte heller suttit gripen för misshandel eller pekats ut av någon målsägande. Han har aldrig tidigare, under de uppskattningsvis 500 fotbollsmatcherna han sett på plats, misstänkts för något brott.

Under alla omständigheter hävdade han att ett tillträdesförbud vore oproportionerligt, särskilt med beaktande av att den situationen kan uppstå att brottsmisstankarna mot honom kan komma att skrivas av samtidigt som han blivit meddelad ett tillträdesförbud grundat enbart på brottsmisstanken. Dessutom har han ett årskort, som han betalt 2 700 kronor för, som han inte kommer att kunna utnyttja och förutsättningar för ett tillträdesförbud föreligger med andra ord inte.

Åklagaren hävdade å andra sidan att misshandeln ägt rum utanför en krog innan matchstart och att mannen kunnat identifieras först efter att han själv uppgett att stillbilder som visats i TV-programmet Efterlyst föreställde honom. Således föreligger en risk för att mannen kommer att begå brott ”ägnade att störa ordning eller säkerhet under idrottsarrangemang”.

Tingsrätten gick på åklagarens linje

Tingsrätten konstaterade att förbud , i undantagsfall, kan beslutas trots att en person inte tidigare begått brott av nämnd karaktär och att skuldfrågan inte behöver vara avgjord för att meddela ett tillträdesförbud.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet ansåg tingsrätten att det inte förelåg skäl att frångå den bedömning som åklagaren gjort. Tingsrätten ansåg alltså att det finns en risk för att mannen kommer att begå brott ägnade att störa ordningen eller säkerheten under idrottsarrangemang och att tillträdesförbudet således skulle gälla.

Mannen överklagade beslutet till Svea hovrätt, som inte valde att lämna prövningstillstånd i frågan. Han överklagade då till Högsta domstolen som nu valt att lämna prövningstillstånd i frågan om det meddelade tillträdesförbudet.


Dela sidan:
Skriv ut: