Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förvaren ska bli säkrare – och attraktivare arbetsplatser

Nyheter
Publicerad: 2023-05-25 09:54
Migrationsverkets generaldirektör, Mikael Ribbenvik. Foto: Paul Wennerholm / TT

Migrationsverkets ska genomföra ”en samlad strategisk utveckling av förvarsverksamheten” i syfte att stärka dessa som attraktiva arbetsplatser med en trygg och säker miljö.
Det har den avgående generaldirektören Mikael Ribbenvik beslutat.
Beslutet innebär också att kapaciteten ska utökas med 100 förvarsplatser till år 2025.

Enligt Mikael Ribbenvik finns förbättringspotential när det kommer till förvaren.

– Här har vi ett utrymme för utveckling där vi bland annat ska se om det behövs regeländringar för att skapa bättre förutsättningar för myndigheten att bedriva förvarsverksamhet, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Behöver mer personal

I pressmeddelandet uppger han att en ökad kapacitet bedöms kunna bidra till både Migrationsverkets och Polisens arbete med att öka återvändandet. Ett ökat antal förvarsplatser ökar också behovet av personal och det är mot den bakgrunden som de befintliga förmågorna och arbetstidsavtalen nu ska analyseras. Därutöver ska utvecklingen koordineras med andra myndigheter, främst Kriminalvården.

– Nu tar vi ett samlat grepp av förvarsverksamheten så att vägen framåt blir smidigare. Våra förvar behöver vara bra arbetsplatser som drar till sig anställda med rätt kunskaper och erfarenhet. Samtidigt ska de vara trygga platser för både medarbetare och förvarstagna, säger Mikael Ribbenvik i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: