Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortsatt hög nivå för riskpremien vid börsinvesteringar

Nyheter
Publicerad: 2021-06-08 08:22
Foto: Stina Stjernkvist /TT

Den så kallade marknadsriskpremien för placeringar på den svenska aktiemarknaden har visserligen minskat i jämförelse med fjolårets rekordnotering, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Det framgår av årets riskpremiestudie från PWC.

Den så kallade marknadsriskpremien för placeringar på den svenska aktiemarknaden har visserligen minskat i jämförelse med fjolårets rekordnotering, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Det visar resultaten från årets riskpremiestudie från PWC som är den tjugotredje i ordningen. 

– Årets studie visar att marknadsriskpremien för investeringar på den svenska aktiemarknaden har minskat med en procentenhet till 6,7 procent. Men trots en urstark börs så har vi fortfarande historiskt höga nivåer på riskpremien. Det är bara vid tre tillfällen under undersökningens tjugotreåriga historia som vi har noterat en högre riskpremie, kommenterar Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PWC.

Corp-aktörer mot strömmen när det gäller avkastning

Enligt årets studie så har avkastningskravet för investeringar på börsen minskat inom samtliga kategorier utom en. För aktörer inom Corporate Finance märks istället en viss ökning och där snittet nu är 0,6 procentenheter högre än bland företrädare för riskkapital, samt hela hela 1,7 procentenheter över snittet för fondkommissionärer. 

PWC uppger även att årets undersökning visar att de senaste årens trend fortsätter när det gäller ett minskat användande av statsobligationer som referensränta för en riskfri investering.

– Utvecklingen är särskilt tydlig när det gäller den femåriga statsobligationen som bara tre procent anger att de använder som referens, vilket kan jämföras med 14 procent ifjol. Nu säger närmare var tredje respondent att de utgår från andra räntor och bland annat då långsiktiga amerikanska räntor eller en långsiktig normaliserad ränta baserad på realränta, säger Jon Walberg.

Lägre avkastningskrav vid investeringar i ESG-bolag

Rapporten visar även att avkastningskraven är generellt lägre för börsinvesteringar i bolag med så kallad ESG-profil. Hälften av respondenterna anser att de här investeringarna har ett lägre avkastningskrav och lika många menar att det inte påverkar avkastningskravet alls. Noterbart, enligt PWC, är att inte någon av de medverkande i undersökningen angav att ESG-profilering leder till ett högre avkastningskrav. 

– Slutsatsen vi drar här är att förväntningarna på positiv utveckling i nuläget är så pass mycket högre i de här bolagen. I vissa kategorier är riktningen än mer påtaglig och allra mest tydliga är förvaltare och fondkommissionärer, där 88 respektive 75 procent anser att avkastningskraven är lägre, avslutar Jon Walberg.

Om undersökningen

Riskpremiestudien genomförs i form av enkätundersökningar riktade till större kapitalplacerare och andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. Årets studie genomfördes under perioden 7-30 april 2021. Totalt erhölls svar från 34 aktörer inom kategorierna förvaltare, riskkapitalister, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance.


Dela sidan:
Skriv ut: