Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortsatt bakslag för Lundin-åklagaren inför HUF

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 08:41
Kammaråklagare Henrik Attorps Foto: Claudio Bresciani

Åklagare Henrik Attorps gjorde ett nytt försök att få till bevisupptagningar med två vittnen och två målsäganden i målet rörande medhjälp till folkrättsbrott där Ian Lundin och Lundin-bolagets tidigare vd Alexander Schneiter står åtalade. Återigen avslår tingsrätten åklagarens önskemål.

Det är två månader sedan Högsta domstolen kom fram till beslutet att svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot Alexandre Schneiter, som är en schweizisk medborgare och tidigare företrädare för Lundin-bolaget, som i dag heter Orrön Energy, för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Även Ian Lundin, tidigare ordförande för bolaget och i dag ordförande för valberedningen står åtalad i målet för medhjälp till folkrättsbrott.

Huvudförhandling i september

Under måndagen kunde Dagens Juridik berätta att huvudförhandling i målet sker den 5 september 2023.

Åklagaren har vid tre tillfällen under 2022 begärt bevisupptagning utom huvudförhandlingen med fyra olika personer, två vittnen och två målsäganden. Tingsrätten har i olika beslut avslagit framställningarna. Åklagaren gjorde under december ett nytt försök. Efter att återigen ha hämtat yttranden från motparterna har tingsrätten kommit fram till ett beslut – avslag återigen.

Osäkert hälsotillstånd

Åklagaren har i huvudsak anfört att det står klart att det kommer att dröja avsevärd tid innan personerna kan höras inom ramen för huvudförhandlingen, varför det är nödvändigt att försäkra sig om att bevisningen inte går förlorad. Mot den bakgrunden har han, med beaktande av målets omfattning, brottets beskaffenhet samt förhörspersonernas personliga omständigheter ansett det lämpligt att genomföra bevisupptagning utom huvudförhandling avseende de aktuella förhörspersonerna. 

Åklagaren har i huvudsak anfört att de får anses ha uppnått en sådan hög ålder att
det kan befaras att deras hälsotillstånd snabbt kan försämras, varvid de inte kommer att kunna infinna sig vid en huvudförhandling. För en av förhörspersonerna som är 58 år har han anfört att det med hänsyn till dennes cancerhistorik kan befaras att hans hälsotillstånd snabbt kan försämras, varvid han inte kommer att kunna infinna sig vid en huvudförhandling. 

Målsägandebiträdena har i yttranden tillstyrkt åklagarens begäran.

Försvararna har i yttranden motsatt sig begäran.

Avslås av tingsrätten

Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten alltså att åklagarens begäran om bevisupptagning utom huvudförhandling med målsägandena samt vittnena avslås. 

”Tingsrätten har tidigare tagit ställning till åklagarens begäran om bevisupptagning utom huvudförhandling med målsägandena N.N och A.A samt vittnena X.X och B.B. Vad åklagaren nu anfört föranleder ingen annan bedömning”, skriver tingsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: