Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare vinner i hovrätten – svåra frågor motiverar fler arbetstimmar

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 14:18
Foto: DJ

Hovrätten ger en försvarare rätt om ersättningen för sitt uppdrag i ett arbetsmiljömål.
Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att vissa frågeställningar varit av ”inte helt enkel beskaffenhet” samt att den utdragna handläggningstiden motiverat nya genomgångar av materialet.
Advokaten tillerkänns därför drygt 70 000 kronor mer för sitt nedlagda arbete.

Advokaten yrkade ersättning för 114,5 timmars arbetstid som hon lagt ned på ett försvararuppdrag i ett mål rörande arbetsmiljöbrott.

Tingsrätten ifrågasatte visserligen inte att hon lagt ned så mycket tid, men ansåg att den var alltför hög i förhållande till målets art och omfattningen. Hon fick därför anses tillgodosedd med ersättning för 50 timmars arbete.

Får delvis rätt

Advokaten överklagade ersättningsbeslutet till hovrätten – som nu ger henne delvis rätt och tillerkänner henne ersättning för ytterligare 40 timmars arbete. Precis som tingsrätten anser hovrätten att målet inte varit så omfattande eller komplicerat att 114,5 timmars arbete varit motiverat.

Samtidigt anser hovrätten att målets utdragna handläggningstid motiverat nya genomgångar av materialet samt att målets karaktär ” anses ha gett upphov till frågeställningar som varit av inte helt enkel beskaffenhet”. Mot den bakgrunden har rimligt tidsåtgång betydligt överstigit 50 timmar, enligt hovrätten.

Advokaten tillerkänns därför drygt 70 000 kronor mer i ersättning för sammanlagt 90 timmars arbete.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
FörsvararersättningHovrättenskåneblekinge

Dela sidan:
Skriv ut: