Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat vinner i HD – får betalt för inställelse i domstolen

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 14:06

En försvarare har rätt till ersättning för den tiddspillan och de utlägg han haft när han reste mellan sitt kontor i Hässleholm och hovrätten i Malmö.
Det konstaterar Högsta domstolen och slår fast att det hade varit ”olämpligt” om en försvarare närvarade via videolänk samtidigt som klienten befann sig på plats i domstolen.

Advokaten förordnades som offentlig försvarare för en stöldåtalad klient. När huvudförhandling hölls i Hässleholms tingsrätt närvarade inte klienten, men målet avgjordes i dennes frånvaro och tingsrätten dömde honom i enlighet med åtalet. Domen kom att överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge – som kallade såväl klienten som advokaten till huvudförhandling. Dagen före utsatt förhandling kontaktades advokaten av hovrättens personal som frågade om han ville närvara på plats eller via videolänk från tingsrättens lokaler. Advokaten svarade att han ville närvara på plats i hovrätten och fick beskedet att rättens ledamöter skulle informeras om detta.

Vid sammanträdet före huvudförhandlingen inställde sig också advokaten. Klienten dök dock inte upp och överklagandet förföll. Advokaten kom sedan att yrka ersättning för två timmars arbete, tre timmars tidsspillan för resa till och från Malmö samt utlägg.

Han fick betalt för tre timmars arbete – men nekades ersättning för tidsspillan avseende resa till och från Malmö. Enligt hovrätten fick han nöja sig med ersättning för tidsspillan motsvarande vad han hade tillerkänts för det fall han närvarat via videolänk från Hässleholms tingsrätt. Detta då hans personliga närvaro inte ansågs ha varit nödvändig för att tillvarata sin klients intressen.

Får rätt – hade varit olämpligt att delta via länk

Advokaten överklagade hovrättens ersättningsbeslut till Högsta domstolen – som också kom att meddela prövningstillstånd i målet.

Nu konstaterar HD att advokaten har rätt till ersättning för resorna mellan Hässleholm och Malmö. I ett färskt avgörande konstaterar Högsta domstolen att såväl advokatens om klienten kallades till huvudförhandlingen, att advokaten tackade nej till erbjudandet att delta via länk samt att något beslut om deltagande via videolänk inte fattades.

Detta leder enligt HD till slutsatsen att den ursprungliga kallelsen gällde för hovrättens sammanträde och att advokaten därmed fick utgå från att han skulle infinna sig på plats. Enligt Högsta domstolen hade det framstått som ”olämpligt” om en offentlig försvarare deltog via länk samtidigt som klienten infunnit sig vid domstolen. Advokaten gjorde därför rätt när han inställde sig och ska ersättas för den tidsspillan han yrkat ersättning för.


Dela sidan:
Skriv ut: