Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare förlorar mot JK – får inte betalt för sakkunnigutlåtande

Nyheter
Publicerad: 2023-03-07 11:38
Göta hovrätt i Jönköping. Foto: Adam Ihse / TT

En försvarare ersätts inte för de utlägg han haft i samband med att han införskaffade ett sakkunnigutlåtande för sin klients räkning.
Det står klart sedan Justitiekanslern överklagat ett tingsrättsbeslut till hovrätten.

Norrköpings tingsrätt tillerkände en advokat 11 926 kronor för utlägg i samband med hans uppdrag som offentlig försvarare i ett brottmål. Delar av denna summa rörde utlägg för sakkunnigutlåtande.

Beslutet överklagades till hovrätten av Justitiekanslern som ansåg att försvararen inte hade någon rätt till ersättning för utlåtandet.

Försvararen motsatte sig ändring och anförde att hans klient hade rätt till ersättning för den aktuella bevisningen.

Hovrätten går på JK:s linje

Hovrätten går nu på Justitiekanslerns linje och nekar försvararen ersättning för utlägget.

Hovrätten anser att försvararen borde ha framställt yrkandet om ersättning för klientens räkning och konstaterar att domstolen inte har möjlighet att, inom ramen för det aktuella målet, tillerkänna klienten ersättning för rättegångskostnaderna.

Enligt domstolen hade sådan rätt till ersättning dock inte förelegat enligt 31 kap. 2 § rättegångsbalken.


Dela sidan:
Skriv ut: