Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare får rätt om substitution – inte skäl för nedsatt arvode

Nyheter
Publicerad: 2022-11-10 10:46
Foto: DJ

Att en försvarare inte särskilt redovisat när hans kollega substituerat honom under pågående huvudförhandling utgör inte skäl att sätta ned hans ersättning.
Det slår Svea hovrätt fast och ger försvararen delvis rätt om ytterligare ersättning för arbetet han lagt ned under ett brottmål.

Advokaten begärde ersättning med 2 569 964 kronor för sitt uppdrag som offentlig försvarare i ett brottmål, varav 1 977 900 kronor för 1388 timmars arbete, av vilka 30 timmar avsåg omställningsersättning.

Tingsrätten prutade försvararens kostnadsräkning och beslutade att han skulle ersättas med 2 413 214 kronor, varav 1 852 500 kr för 1 300 timmars arbete.

Substitutionen nödvändig

Försvararen överklagade beslutet till hovrätten och var kritisk mot att nedsättningen av hans arvode hade gjorts dels på grund av att han inte redovisat sin substitution och dels för att de nedlagda timmarna varit höga jämfört med övriga försvarare. I överklagandet anförde han att tingsrätten varit väl medveten om substitutionsfrågan då den föranletts av ett parallellt mål i en annan tingsrätt där hans klient var åtalad för brott. Han hade inte heller begärt ersättning för den extra tid som substitutionen medförde utan bara den tid som krävdes för att tillvarata sin klients intressen.

När det gällde antalet nedlagda timmar i jämförelse med övriga försvarare pekade advokaten på att hans klient varit åtalad för fler påstådda brottstillfällen än någon annan av de åtalade i målet.

Får delvis rätt

Nu står det klart att försvararen får delvis rätt av Svea hovrätt. I ett färskt beslut konstaterar hovrätten att tingsrätten måste ha känt till i vilken utsträckning den substituerande försvararen närvarat vid huvudförhandlingen. Att försvararen inte särskilt redovisat substitutionen kan därför, enligt hovrätten, inte utgöra skäl för nedsättning av arvodet.

När det gäller antalet arbetade timmar anser hovrätten att det varit påkallat för försvararen att lägga ned mer tid än sina kollegor. Detta till trots anses hans begärda arvode vara ”väl högt” – dock inte ”opåkallat högt” som tingsrätten ansett. Han får därför anses skäligen tillgodosedd med ytterligare ersättning motsvarande 50 timmars arbete och därmed 89 063 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: