Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försiktigare fondsparande under augusti

Nyheter
Publicerad: 2021-09-10 07:29
Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening

Under augusti månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 123 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till rekordhöga 6 560 miljarder. 

Fondbolagens förening presenterar statistik över fondsparandet under ausguti. I augusti noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 4 miljarder kronor. Korta räntefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar på 4,2 respektive 3,6 miljarder kronor. Även blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 6,5 miljarder kronor.

Nettosparandet i år

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 110,7 miljarder kronor. Hela 83,9 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

– För första gången sedan oktober ifjol noteras ett negativt nettosparande i aktiefonder. Det är tydligt att de aktiva spararna intar en försiktigare position med inflöden i de mindre riskfyllda bland- och räntefonderna. Trots minskade restriktioner i allt fler länder tycks spararna känna en osäkerhet inför smittspridningen och den amerikanska centralbankens signal om minskade stödköp. Men kom ihåg att man som långsiktig sparare oftast gör bäst i att hålla fast i sin strategi och fortsätta månadsspara i ur och skur, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Störst uttag i Sverigefonder

Även i augusti var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg med 0,5 procent (inklusive utdelningar). Trots detta uppvisade aktiefonder under månaden ett nettoutflöde på 6,5 miljarder kronor. Störst var uttagen från Sverigefonder, följt av Nordenfonder och tillväxtmarknadsfonder. Europafonder, branschfonder och globalfonder noterade däremot nettoinflöden i augusti.

Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 40 respektive 32 miljarder kronor. Långa räntefonder uppvisade i augusti ett nettoinflöde på totalt 3,6 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag på 0,4 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti med närmare 123 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 560 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 330 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


Dela sidan:
Skriv ut: