Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försäkringsmäklare vinner mål i AD – domstolsbeslut rivs upp

Nyheter
Publicerad: 2021-03-19 09:12
Foto: Henrik Holmberg/TT

Tingsrätten stoppade mäklaren från att ta med sig sina försäkringskunder från Brim till nya arbetsgivaren och konkurrenten Söderberg & Partners.
Nu river Arbetsdomstolen upp vitesbeslutet. Domstolen anser inte att det finns belägg för att det är just mäklaren som ligger bakom Söderberg & Partners nya kundkontakter.

Försäkringsaktören Arthur J Gallagher Sweden ansökte om stämning mot en 38-årig man som hoppat av bolaget för att börja på konkurrenten Söderberg & Partners.

Den internationella försäkringsaktören yrkade att tingsrätten, även interimistiskt och utan hörande av mäklaren, skulle förbjuda honom att bryta mot ett angivet kundskyddsåtagande vid löpande vite om 500 000 kronor eller annat belopp som tingsrätten fann skäligt.

Mannen arbetade med entreprenadförsäkringar på Brim, som är en del av Gallagher, den internationella mäklardivisionen hos Arthur J. Gallagher & Co. Han har efter 19 år på samma firma nu gått vidare till konkurrenten Söderberg & Partners.

Ogillade först talan

Solna tingsrätt beslutade den 17 februari 2021 att ogilla det interimistiska yrkandet. Tingsrätten konstaterade visserligen att Arthur J Gallagher Sweden på grund av kundskyddsåtagandet i anställningsavtalet kan ha ett sådant anspråk på motparten. 

Tingsrätten ansåg dock att Arthur J Gallagher Sweden inte hade visat sannolika skäl för sitt anspråk, eftersom det av vad bolaget anfört framgick att ytterligare två personer gått från försäkringsbolaget till det konkurrerande bolaget under liknande omständigheter som 38-åringen, och det var oklart om det måste varit just 38-åringen som tagit eller låtit ta de aktuella kundkontakterna.

Tingsrätten ansåg inte heller att Gallagher gjort gällande en tillräckligt konkret fara i dröjsmål för att det interimistiska yrkandet skulle kunna bifallas.

Ny stämningsansökan

Försäkringsbolaget kom in med en ny stämningsansökan till tingsrätten med samma yrkanden som tidigare. Utöver vad som tidigare gjordes gällande anförde bolaget att 38-åringen och de två andra avhopparna hade anställts av det konkurrerande bolaget som ett team med 38-åringen som ansvarig för hela affärsområdet.

De andra personerna var anställda som säljare respektive underwriter. De har varit direkt underställda 38-åringen i hans team och deras löner har varit avsevärt lägre än hans. Det kan, menade Gallagher, förutsättas att denna struktur och dynamik följt med teamet till det konkurrerande bolaget.

Bolaget hänvisade till att mäklaren kände till att det pågår ett intensivt arbete inför förnyelser av entreprenadförsäkringar inför den 1 mars varje år och att han därför försökt att kringgå kundsskyddsåtagandet genom att låta andra anställda på Söderberg & Partners att kontakta sin tidigare kundstock.

Mot bakgrund av mannens centrala roll inom Arthur J Gallagher Sweden, hans specifika kännedom om kunderna och att han varit kontaktperson för flertalet av dessa är det, enligt bolaget, uppenbart att andra anställda inom det konkurrerande bolaget agerat med hans vetskap. Hans namn har därtill använts som försäljningsargument för att värva Arthur J Gallagher Swedens kunder.

Även tidpunkten för uppsägningen var strategiskt planerad

Även tidpunkten för hans uppsägning är, enligt Gallagher, väl planerad, allt för att kunna genomföra ett övertagande av affärsområdet i samband med förnyelsen den 1 mars 2021.

Den 19 februari beslutade Solna tingsrätt interimistiskt att bifalla Arthur J Gallagher Sweden:s talan om att förbjuda 38-åringen att i olika avseenden kontakta och göra affärer med Arthur J Gallagher Sweden:s kunder.

Genom vad Arthur J Gallagher Sweden nu anfört ansåg tingsrätten att bolaget har visat sannolika skäl för att bolaget har ett sådant anspråk på mannen som avses.

Tingsrätten gick på bolagets linje

Tingsrätten ansåg även att det skäligen kan befaras att 38-åringen genom att vidta åtgärder i strid med kundskyddsåtagandet väsentligen förringar värdet av bolagets rätt och att ett sådant vitesförbud som bolaget begärt är en lämplig åtgärd för att säkerställa bolagets rätt. Av vad bolaget anfört framgick, menade rätten, även att det är fara i dröjsmål. Rätten frångick därför huvudregeln om att yrkandet ska kommuniceras med motparten innan beslut fattas och omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare.

AD gör en annan bedömning

Beslutet överklagades till Arbetsdomstolen som nu gör en annan bedömning än tingsrätten.

Tre personer, däribland 38-åringen, med kännedom om samma kunder har övergått från bolaget till konkurrenten Söderberg & Partners. Bolaget har enligt Arbetsdomstolens mening inte visat något belägg för att det är just 38-åringen som ligger bakom Söderberg & Partners påtalade kundkontakter eller att han planerar att medverka till sådana kontakter.

Arbetsdomstolen, som inte går in på mannens invändning om att kundskyddsklausulen inte är gällande, anser att det i vart fall inte skäligen kan befaras att 38-åringen kommer att agera i strid mot kundskyddsklausulen. Tingsrättens beslut ska därför upphävas.

Arbetsdomstolen förpliktar Arthur J Gallagher Sweden att ersätta 38-åringen för rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 121 250 kronor för ombudsarvode inklusive mervärdesskatt. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se