Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försäkringskassan upphäver förbud mot bisyssla efter Akavias stämning

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 09:27

I mitten av februari stämde Akavia Försäkringskassan efter att de förbjudit en medarbetare att på fritiden arbeta ideellt som ombud i vårdnadstvister.
Nu upphäver Försäkringskassan förbudet.
– Det är mycket tillfredsställande att Försäkringskassan självmant valde att upphäva sitt beslut så att medlemmen nu kan fortsätta sin bisyssla, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

För ett par veckor sedan lämnade Akavia in en stämningsansökan mot Försäkringskassan efter att de förbjudit en medarbetare att på fritiden arbeta ideellt som ombud i vårdnadstvister. Myndigheten menade att det rörde sig om en otillåten bisyssla. Men Akavia krävde i sin stämning att förbudet skulle upphävas.

Enligt Akavia hade bisysslan varit godkänd sedan 2017, men nu ansåg Försäkringskassan att medarbetaren var tvungen att upphöra med bisysslan då den var förtroendeskadlig – och därmed otillåten.

Inte förenligt med lagstiftning

Akavia menade att Försäkringskassans beslut om otillåten bisyssla inte var förenligt med gällande lagstiftning.
Förbundet påtalade att den anställde arbetade som handläggare av ärenden om sjukersättning och inte kom i kontakt med ärenden om exempelvis underhållsstöd och vårdbidrag. Myndigheten ansåg att det hos allmänheten kan uppstå misstanke om partiskhet.

Akavia menade också att om Försäkringskassans beslut inte skulle ändras skulle det medföra en begränsning av statligt anställdas möjligheter att engagera sig i samhällsnyttiga bisysslor.

– Det har inte varit syftet med lagen om offentlig anställning. Avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig är vilka beröringspunkter som finns mellan bisysslan och medlemmens arbetsuppgifter på myndigheten. I det här fallet fanns inga beröringspunkter, säger Karin Lundin

Upphävde förbudet

Efter att Akavia väckte talan vid Arbetsdomstolen har Försäkringskassan nu beslutat att upphäva beslutet att förbjuda bisysslan.

– Det är mycket tillfredsställande att Försäkringskassan självmant valde att upphäva sitt beslut så att medlemmen nu kan fortsätta sin bisyssla. Vi har därför återkallat vår talan i domstol, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.


Dela sidan:
Skriv ut: