Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar Östermalmsvåning efter överklagande – skenbyte bevisat

Nyheter
Publicerad: 2019-10-02 07:29
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg /TT

Svea hovrätt ändrar ett tidigare avgörande från hyresnämnden och beslutar att en mans avtal avseende en 222 kvadratmeter stor lägenhet på Östermalm i Stockholm inte ska förlängas.
Hovrätten anser, till skillnad från hyresnämnden, att utredningen i målet visar att mannen har kommit över lägenheten genom ett skenbyte.

Hyresvärden ansökte i Hyresnämnden i Stockholm om att avtalet avseende en 222 kvadratmeter stor lägenhet på Östermalm skulle förklaras ha upphört. Lägenheten har sedan juni 2014 hyrts av en man, som enligt värden kom in i fastigheten genom ett skenbyte.

”Betydligt mindre”

Det betydligt mindre bytesobjektet ligger i samma område, men bytespartnern ville enligt ansökan byta ned sig i storlek efter en skilsmässa. Bytespartnern kom dock enligt hyresvärden aldrig att flytta in i den mindre lägenheten, utan var endast folkbokförd där ett par månader för att sedan flytta till en bostadsrättslägenhet. Mannen hade i sin tur innehaft en villafastighet tillsammans med sin fru fram till maj 2014, när den såldes. Mannen hade dock folkbokfört sig i den lägenhet som senare användes i bytet redan i januari samma år – och i juni tillträtt prövningslägenheten tillsammans med sin fru.

Mannen uppgav att han hade flyttat in i den hyreslägenhet som användes för bytet redan i december 2013 och att han och hans fru då var på väg att separera. Efter att villan sålts hade paret bestämt sig för att ”försöka på nytt” – och då ville man ha en lägenhet som var större än mannens dåvarande. Bytet gjordes sedan upp via en sida på internet.

Mycket besvärlig situation

Bytespartern hördes också han i hyresnämnden och förklarade att han velat byta till den mindre hyresrätten på grund av ”ändrade familjeförhållanden”, efter att ha inlett en ny relation. Boendet hade dock inte passat utan slutat med ”en mycket besvärlig situation”, där den nya relationen dessutom ”inte blev vad han hade hoppats på”. Han hade därför inte blivit långvarig på adressen utan först flyttat in i sin dotters bostadsrätt och sedan vidare till en annan bostadsrätt.

Hyresnämnden ansåg att det fanns omständigheter runt byteslägenheten som var ”besvärande” för mannen. Mannen hade samtidigt under ed intygat att han bott på adressen och berättat om de bakomliggande förhållandena. Mannens hustru hade också bekräftat dessa uppgifter – och det hade även bytespartnern. Uppgifterna om hur boendet sett ut för de olika personerna kunde enligt hyresnämnden inte bortses ifrån och det var därför inte visat att mannen fått tillgång till prövningslägenheten genom ett skenbyte. Upphörsyrkandet avslogs därför.

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning och bifaller värdens talan om att hyresavtalet ska förklaras ha upphört.

Flera byten

Den hyresrätt som mannen har använt sig av vid bytet har använts för flera byten under relativt kort tid – och åtminstone ett av dessa har varit ett skenbyte. Omständigheterna i ärendet gör enligt hovrätten att det även finns ”starka skäl” att ifrågasätta även mannens byte, med hänsyn till hur bytespartnern har agerat och de uppgifter som han lämnat.

Mannens uppgifter går enligt domstolen ut på att han endast två månader från att ha flyttat ut från villan på grund av slitningar i äktenskapet – och endast en månad efter att ha folkbokfört sig på bytesobjektet – ändrat sig och velat rädda äktenskapet. Han har dessutom hunnit hitta bytesobjektet och kommit överens med bytespartnern. Förloppet framstår enligt hovrätten som ”osannolikt”. Familjen har också haft möjlighet att bo i villan fram till tillträdet till prövningslägenheten. Bytet har dessutom inneburit att mannen fått tillgång till en attraktiv hyresrätt samtidigt som bytespartnern tämligen omgående flyttat till ett ägt boende.

Inte kunnat beskriva lägenheten

Varken mannen eller hans fru har kunnat lämna några närmare uppgifter kring hur byteslägenheten såg ut, vilka möbler som fanns där, hur dessa hanterades i flytten eller var de är nu – och mannen har inte heller kunnat prestera någon skriftlig bevisning om att han bott i lägenheten.

Vilseledande uppgifter

Sammantaget anser hovrätten att det är bevisat att mannen inte har haft något verkligt hyresavtal för byteslägenheten, utan att han har lämnat vilseledande uppgifter i bytesansökan. Att det har gått cirka tre år mellan skenbytet och uppsägningen saknar avgörande betydelse och det finns inte heller i övrigt några särskilda skäl som talar mot att låta hyresavtalet upphöra. Det är därför inte oskäligt mot mannen att låta hyresavtalet upphöra. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se