Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortkörningsdömd fick resning – vinner efter kommunens miss

Nyheter
Publicerad: 2023-01-02 11:47
Foto: Emil Langvad / TT

En fortkörare beviljades resning i hovrätten sedan han tvingats betala en felaktig ordningsbot.
Detta då den lokala trafikföreskriften inte beslutats i enlighet med det bemyndigande som krävs enligt trafikförordningen.
Nu undanröjer hovrätten ordningsboten.

I juli 2020 förelades mannen en ordningsbot på 2 400 kronor för fortkörning på en 30-väg i Karlshamns kommun. Han godkände ordningsboten och saken var därmed utagerad.

Tidigare i år, cirka två år efter utfärdandet av ordningsboten, uppmärksammade dock Åklagarmyndigheten Polisen på en frikännande dom i hovrätten i ett ärende gällande hastighetsöverträdelse på väg i Karlshamns kommun. Av domen framgick det att trafikföreskriften som gällde vid tidpunkten för gärningen inte hade beslutats i enlighet med det bemyndigande som krävs enligt trafikförordningen.

Efter detta hade Karlshamns kommun kommit underfund med att ett antal lokala trafikföreskrifter inte beslutats i enlighet med det bemyndigande som krävs – och Polisen har lyckats identifiera en rad felaktigt dömda förare.

Lagstridig rättstillämpning

En av dessa är den nu aktuelle mannen. Åklagaren valde därför att ansöka om resning för hans räkning.

Nu slår hovrätten fast att han lagförts för en gärning som inte kan anses otillåten – och att rättstillämpningen därför uppenbart stridit mot lag.

Han beviljas därför resning och föreläggandet undanröjs av hovrätten.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
resningtrafikbrott

Dela sidan:
Skriv ut: