Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagsrådgivare får varning efter felaktig transaktion

Nyheter
Publicerad: 2021-04-29 08:55
Foto: Martina Holmberg /TT

Swedsec bestraffar en licenshavande företagsrådgivare efter överföringar av miljonbelopp mellan kundkonton. Vid en återföring av summan fick inte kontoinnehavaren möjlighet att godkänna transaktionen.

En företagsrådgivare meddelas en varning från Swedsecs disciplinnämnd efter en anmälan från företaget han är anställd hos.

Företaget har anmält att licenshavaren utan behörighet genomfört en överföring från ett kundkonto till ett annat kundkonto samt att händelsen inte har rapporterats enligt företagets regler.

Transaktionerna

I juni 2020 ska företagsrådgivaren ha fört över 1 687 000 kronor från kunden Y:s konto till kunden X:s konto, enligt begäran från Y. Ett par veckor senare återförde han, på uppmaning av Y, beloppet. Båda uppdragen har skett direkt via telefon, utan inspelning.

Enligt företagets regler är det endast en kontohavare kan beordra transaktioner på sitt konto, om det inte finns fullmakt eller registrerad uttagsrätt. Kunden Y hade inte uttagsrätt på X:s konto. I augusti 2020 framförde X:s barn till licenshavaren klagomål på uttaget. Därefter mottog företagets klagomåls- ansvarige ett skriftligt klagomål angående uttag från kontot.

Enligt företagsrådgivaren tog Y kontakt med honom och önskade av personliga skäl att föra över pengar till X. Efter ett par veckor önskade Y återföring av beloppet, eftersom pengarna behövdes för visst ändamål. Företagsrådgivaren återförde pengarna med transaktionstexten ”rättelse”. Han såg till att ytterligare en medarbetare skrev på allegatet.

Tillfrågades inte om återföringen

Enligt företagsrådgivaren tillfrågades inte X om återföringen. Han har vidare uppgett att han hanterat båda kundernas affärer under alla år och att han trodde att Y hade uttagsrätt på X:s konto och gjorde därför ingen särskild kontroll i systemet, men att han är medveten om att en sådan kontroll borde ha gjorts.

Enligt företaget informerade inte rådgivaren sin chef eller annan om att det framförts klagomål på transaktionen. Inte heller rapporterade han transaktionen som en incident, vilket enligt företagets regler skulle ha skett.

Företaget har nu ersatt kunden X med 1 687 000 kronor. Företrädare för Y har informerats om att företaget har ett regresskrav om 1 687 000 kronor med anledning av den felaktiga återföringen.

Enligt företagets egen utredning är detta en isolerad händelse. Företagsrådgivaren stängdes av från sin tjänst under pågående utredning, men är nu åter i tjänst. Företaget har utfärdat en arbetsrättslig varning till licenshavaren.

En överträdelse av företagets regler

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att företagsrådgivarens agerande är i strid med företagets regler om fullmakter och uttagsrätt och att agerandet innebär, genom underlåtenheten att rapportera händelsen, en överträdelse av företagets interna regler om incidentrapportering av operativa risker. Reglerna grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter.

Företagsrådgivaren har även överträtt företagets regler om hur klagomål ska registreras och hanteras, vilket fått till följd att företaget kommit att åsidosätta Finansinspektionens allmänna råd.

”Det har varit fråga om en incident av allvarligt slag och den bristfälliga hanteringen har medfört en risk för ekonomisk skada för företaget samt, såvitt framgår, skadat den berörda kundens förtroende för företaget. Det rör sig emellertid om en enstaka händelse, som enligt Företaget inte har skett uppsåtligen. Disciplinnämnden finner att påföljden, som utskottet föreslagit, kan stanna vid en varning”, skriver Swedsec i beslutet.


Dela sidan:
Skriv ut: