Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagarnas optimism tar fart inför senvåren

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 07:39

SEB:s Företagarindikator ökar vilket visar på en fortsatt stigande optimism när företagare blickar mot de kommande tre månaderna. 

Det är första månaden sedan undersökning började i december 2020 som företagarna uppger att två av de tre ekonomiska indikatorerna,  likviditet och arbetstid, hamnar i balans (0). Det är endast omsättningen som fortfarande är negativ (-4). Det visar den senaste månadens företagarindikator från SEB.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 31 till 34 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger på 8 procent vilket är en minskning med 7 enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 52 till 57 procent. 

Företagarnas optimism tar ny fart

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 26 vilket är en betydligt mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden då den låg på 16.

– Den här månaden tar företagarnas optimism ny fart. Positiva nyheter kopplat till vaccinutrullningen, både i Sverige och internationellt, verkar nu få genomslag på deras syn de kommande månaderna. Hoppet om att samhället snart ska kunna återgå till mer normala förhållanden ökar förväntningarna om en efterlängad medvind i orderböckerna, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna betydligt mer positivt även om en indikator fortfarande är negativ. 

Omsättningen har inte återhämtat sig helt

I senaste mätningen uppger företagarna ganska stora förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Likviditeten  och arbetstiden har förbättrats väsentligt från minus 6 respektive minus 9 föregående månaden till  0 för respektive indikator denna månad. Det är endast omsättingen som fortsatt visar en negativ siffra men ändå en förbättring från minus 9 till minus 4 denna månad. 

–Den senaste tidens växande optimism slår nu igenom i företagsekonomin med en stark utveckling för både arbetstid och likviditet. Omsättningen har däremot fortfarande inte återhämtat sig helt och sämre ser det ut bland enskilda firmor, vilket förmodligen är en effekt av att stödåtgärderna inte nått ut till dem i samma utsträckning som resten av företagskollektivet, säger Américo Fernández.

Fakta

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx.

Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter.

Undersökningen genomfördes under perioden 16 april till  27 april.


Dela sidan:
Skriv ut: