Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagarna uppvisar en växande optimism inför våren

Nyheter
Publicerad: 2021-04-06 07:31

Det finns en fortsatt stigande optimism när företagare blickar mot de kommande tre månaderna. Det visar SEB:s Företagarindikator som ökar med 3 enheter under senaste månaden, från 13 till 16 enheter.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 28 till 31 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger på 15 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående månad. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 54 till 52 procent. Det visar SEB:s Företagarindikator som är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

Mer optimistisk syn än förra månaden

Indikatorn ligger i denna mätning på plus 16, vilket är en mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden, uppger SEB.

–  Företagarna uppvisar en växande optimism inför våren och det trots förlängda restriktioner i spåren av en oroväckande smittspridning. Det kan vara ett tecken på att många företagare dragit lärdom av senaste årets utmaningar och redan gjort de omställningar som krävs för att fortsätta bedriva sina verksamheter trots fortsatt motvind, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning.

Omsättning och arbetstid

I senaste mätningen uppger företagarna ganska små förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Likviditeten har förbättrats marginellt medan både omsättningen och arbetstiden har försämrats jämfört med föregående månad. Både omsättningen och arbetstiden ligger på minus 9 jämfört med förra månadens minus 8 för respektive indikator. Likviditeten stiger marginellt  och ligger på minus 6 jämfört med minus 7 i föregående mätning.

–  Vid sidan av den växande optimismen fortsätter företagens ekonomiska vardag att återspegla en något deppigare utveckling. Kombinationen av de båda visar på den motståndskraft som finns bland företagare som lyckats anpassa sig till de rådande omständigheterna med orderböcker som ännu inte återgått till normala nivåer. Frågan är om den växande optimismen kommer att smitta av sig på företagsekonomin eller om den dystra ekonomiska verkligheten så småningom bromsar optimismen, säger Américo Fernández.

Företagsindikatorn

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx.

Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter.

Undersökningen genomfördes under perioden 18 mars till  31 mars.


Dela sidan:
Skriv ut: