Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagarna säger nej till förlängd covid-19-lag

Nyheter
Publicerad: 2021-09-15 08:10
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Det finns inget som kan motivera en förlängning av den tillfälliga covid-19-lagen. Det menar barnschorganisationen Företagarna som hänvisar till den låga nivån av smittspridning i Sverige samt det höga antalet invånare som vaccinerats.

Redan i december 2020 var branschorganisationen Företagarna kritiska till förslaget om en Covid-19-lag. Därefter har Företagarna yttrat sig om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen under våren 2021. Redan då avvisade Företagarna förslaget om att förlänga nämnda lagar till utgången av januari 2022.

Mottiveringen var att förslaget saknar evidens om begränsningarnas påverkan på minskad smittorisk, samt att förslaget inte lever upp till kravet på proportionalitetsbedömning av inskränkningarna i grundlagsfästa rättigheter. Vidare ansåg Företagarna att promemorians konsekvensanalys innehöll stora brister vad gäller effekterna för de företag som träffas av begränsningarna. 

Inskränker i grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Nu skriver Företagarna i ett remissvar att det inte har skett någon förändring sedan våren 2021 som motiverar Företagarna att revidera uppfattningen om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av september 2021. 

”Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 fortsätter att ligga på en relativt låg nivå i Sverige och över 80 procent av den vuxna befolkningen har än så länge erhållit minst en dos vaccin. Regeringen har nyligen meddelat att från och med den 29 september kommer deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att avskaffas. De kvarvarande restriktionerna som har funnits på serveringsställen i form av storlek på och avstånd mellan sällskap tas bort och Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån upphör också”, skriver Företagarna och menar att detta är en bakgrund till varför Företagarna anser att i promemorian inte kan motivera varför Sverige i ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som ”kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter”. 

Inte analyserat konsekvenser

Vidare skriver Företagarna att promemorian inte heller innehåller någon analys av vad en eventuell förlängning skulle få för konsekvenser för de företag som kommer beröras av de restriktioner och inskränkningar som förordningarna möjliggör. 


Dela sidan:
Skriv ut: