Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Företagare ovetande om risk för personligt ansvar – men ABL borde duga även åt Skatteverket”

Debatt
Publicerad: 2014-03-06 09:24

DEBATT – av Carl Svernlöv, adj. professor i associationsrätt, Uppsala universitet och advokat Baker & McKenzie samt Roger Persson Österman, docent i skatterätt, Stockholms universitet

 

Styrelseledamöter och VD löper stor risk att drabbas personligen av stora skatteskulder om företaget inte kan betala skatten på förfallodagen och bolaget inte omedelbart avvecklas. Enligt en undersökning från SKOP/Svenskt Näringsliv är de flesta företagare ovetande om denna fälla.

De flesta företagare känner till aktiebolagslagens regler om personligt betalningsansvar som innebär att kontrollbalansräkning ska upprättas om halva egna kapitalet förbrukats med därpå följande kontrollstämma och så vidare. Görs inte det kan man bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

I en enkätundersökning som SKOP gjort på Svenskt Näringslivs uppdrag tror också de flesta att det räcker med att ha följt aktiebolagslagens regler när företaget inte kunnat betala skatten på förfallodagen. Det är bara ett fåtal företagare som vet att de måste vidta så drastiska åtgärder som faktiskt krävs. Det är nämligen så att när det gäller skatteskulder krävs helt andra åtgärder än vad gäller andra skulder.

Skatteverket har till skillnad från andra borgenärer möjlighet att välja om man vill tillämpa aktiebolagslagens regler eller det särskilda företrädaransvaret för skatteskulder.

För att det särskilda företrädaransvaret ska inträda måste företrädaren enlig lagen ha varit grovt oaktsam eller haft uppsåt att inte betala in skatt som förfallit till betalning. I praxis räcker det dock med att avvecklingsåtgärder inte vidtagits senast på förfallodagen.

Det betyder att ansökan om konkurs eller begäran om företagsrekonstruktion ska ha lämnats in senast på skattens förfallodag. Det är ytterst sällan någon hänsyn tas till företrädarens ansträngningar att rädda företaget och försök att betala skatten.

Såsom reglerna fungerar betyder det här i praktiken att varje företrädare (styrelseledamöter, VD och faktiska företrädare) vid varje förfallodag för skatter och avgifter måste ha fullständig vetskap om skattens storlek samt bolagets betalningsmöjligheter. Saknas pengar måste avvecklingsåtgärder vidtas senast samma dag. Det ges ingen tid att eller möjlighet till att försöka rädda företaget.

Det skatterättsliga företrädaransvaret motverkar syftet med aktiebolagslagens regler som ger en tidsfrist för att företaget ska kunna räddas. Det skatterättsliga företrädaransvaret ger i stället ökat incitament till att omedelbart avveckla företaget – det vill säga direkt i strid med aktiebolagslagens syfte.

Vi anser att i en tid med ett växande behov av företagande och en ökad förståelse för småföretagens betydelse för samhällsekonomin måste synen att det allmänna ska gynnas särskilt framför andra borgenärer anses föråldrad.

Det skatterättsliga företrädaransvaret saknar legitimitet och aktiebolagslagens regler bör kunna duga även åt Skatteverket.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons

Annons
Annons