Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagare inleder 2021 med en ljusare framtidstro

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 07:16

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 6 enheter till 23 procent. Det visar SEB:s Företagsindikator.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 6 enheter till 23 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 18 till 19 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 54 procent, vilket är en nedgång med 7 enheter. Det visar SEB:s Företagsindikator.

Ett svårnavigerad år

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en något mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden. 

– Efter ett minst sagt svårnavigerat 2020 inleder företagare det nya året med en något ljusare syn på framtiden. SEB:s Företagarindikator visar att företagarna ser mer optimistiskt på utvecklingen de kommande tre månaderna. Det antyder att de mer positiva vaccinnyheter på medellång sikt överväger den något kämpigare ekonomiska vardag på kort sikt som många företag dras med i takt med strängare restriktioner. Regeringens tidigare besked om förlängda företagsstöd bidrar sannolikt också till ett ökat lugn och en tilltagande optimism bland företagare, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre olika ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad svarar företagarna genomgående negativt.

Omsättning, likviditet och arbetstid

Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen ligger omsättningen på minus 21 enheter, vilket är en marginell uppgång jämfört med förra månaden (-22). Likviditeten ligger på minus 4 enheter och arbetstiden på minus 21 enheter jämfört med minus 10 respektive minus 18 i föregående mätning.   

– I kontrast till den något ljusare framtidstron fortsätter många företag att dras med ekonomiska konsekvenser efter ett tufft 2020. December är en månad som under ett vanligt år brukar vara en stark intäktsperiod för många företag. I år uppvisade december istället en genomgående negativ utveckling för omsättning, likviditet och arbetstid. Allt är dock inte nattsvart, både omsättning och likviditet förbättrades något jämfört med förra månaden. Balansen mellan nya restriktioner till följd av pandemilagen och förlängda företagsstöd kommer att avgöra företagens ekonomiska vardag de kommande månaderna, säger Américo Fernández.


Dela sidan:
Skriv ut: