Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förbundsordföranden: ”Handlar om otillbörlig påverkan av nämndemännen”

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 10:32
Stefan Blomquist. Foto: Eric Tagesson

Förra veckan stod det klart att nämndemännen som dömt i den uppmärksammade ”Snippa-domen” lämnat sina uppdrag efter ett möte med lokala S-parti-toppar.
Nämndemännens förbundsordförande, Stefan Blomquist, oroas över utvecklingen och varnar för vad som kan ske om detta blir vanligt förekommande.
– Jag är jätteorolig för den här utvecklingen. Om det här är ett nytt sätt bland våra politiker, att man vill påverka domstolarna och domarna före, under och efter en förhandling så är vi på det där sluttande planet och börjar närma oss någon polsk-ungersk nivå eller rättssystem.

När Dagens Juridik når Stefan Blomquist befinner han sig på en alptopp i Frankrike. Han beskriver hur han ägnat åtskilliga stunder av veckans skidsemester åt diverse mediekontakter.

Han berättar att han tagit del av ett ”sammanfattande mejl” innehållande citat från och information om vad som egentligen sades på mötet mellan nämndemännen i den uppmärksammade ”Snippa-domen” och ledande S-politiker i Göteborg.

– Det samtal som nämndemannen hade med mitt kansli bekräftar egentligen bara det som har sagts från första stund. Det här har handlat om vad jag kallar för otillbörlig påverkan från politiskt håll. Det bara stärker den bilden.

Vilken är din reaktion när du förstår att medieuppgifterna är sanna?

– Jag är jätteorolig, mycket orolig för den här utvecklingen. Om det här är ett nytt sätt bland våra politiker, att man vill påverka domstolarna och domarna före, under och efter en förhandling så är vi på det där sluttande planet och börjar närma oss någon polsk-ungersk nivå eller rättssystem.

– Domstolarnas oberoende och nämndemännens självständighet riskerar att minska och rätt vad det är, om detta får fortsätta, så kanske vi inte vaknar upp i en rättsstat på morgonen.

Hur påverkar detta nämndemännen och din roll som förbundsordförande? Blir det svårare att rekrytera nämndemän?

– Jag tror att den här händelsen kommer att leda till att vi får fler nämndemän som hoppar av sitt uppdrag i förtid för att de inte vill vara nämndemän längre. Och då ska man veta att det är besvärligt att rekrytera nämndemän som det är redan idag.

– Nu kommer detta där man blir ifrågasatt, misstänkliggjord och politiskt påverkad. Jag får signaler från andra nämndemän runt om i landet som ställer sig frågan varför man ska utsätta sig för detta och känner att detta var droppen.

– Sedan kommer nyrekryteringen att påverkas. Det är dubbelt olyckligt eftersom det just nu pågår rekrytering till den nya mandatperioden. Jag är nästan säker på att man de närmaste veckorna kommer att kunna se en nedgång i antalet personer som anmäler sig.

Vad kommer du att göra framöver med anledning av detta?

– Jag försöker jobba på det nationella planet. Jag ska ha fler möten under våren med justitieutskottet och den här frågan står överst på dagordningen. Sedan hoppas jag kunna boka in ett möte med justitiedepartementet och Gunnar Strömmer där påverkansfrågan i sådant fall skulle stå överst på agendan.

– Sedan ska jag fortsätta prata med media och vara ute så mycket jag kan så att svenska folket förstår att om vi låter detta fortsätta så är vi ganska snabbt nere på ungersk-polsk nivå.

Kan det komma något bra ur den här historien till slut?

– Jag tror att kunskapen kring nämndemannasystemet ökar. Jag hoppas också att kunskapen bland våra beslutande politiker ökar och att de förstår alla fördelarna med att ha ett välfungerande nämndemannasystem som är modernt och anpassat för dagens samhälle.


Dela sidan:
Skriv ut: