Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förbudet mot Huaweiprodukter i 5G-nätet står fast

Nyheter
Publicerad: 2022-06-22 10:20

Kammarrätten avslår Huawei Technologies överklagande i målen rörande villkor för 5G-tillstånd.
Enligt kammarrätten ”kan det antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter för Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet.

Det var i slutet av juni förra året som förvaltningsrätten slog fast att PTS haft fog för att utesluta kinesiska Huawei från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet. Enligt domstolen skulle radioanvädningen kunna antas orsaka skada för rikets säkerhet om Huaweis produkter används i centrala funktioner i 5G-näten. 

I början av oktober stod det sedan klart att Huawei överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten – och en tid senare meddelade kammarrätten prövningstillstånd.

Går på samma linje

Nu står det klart att kammarrätten går på underinstansens linje. I ett pressmeddelande skriver domstolen:

”Kammarrätten har kommit fram till att det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet. Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5G-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025”.

– Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder.


Dela sidan:
Skriv ut: