Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Förbered klienterna på ökade krav på konsekvensanalyser från fackförbunden”

Arbetsrätt
Publicerad: 2012-10-30 11:54
Arbetsrättsgruppen

KRÖNIKA – av Henric Roth och Sten Bauer, Baker & McKenzie Advokatbyrå 

 

 

Krav på konsekvensanalys från fackförbund blir allt vanligare i förhandlingarna som genomförs i anslutning till övervägda verksamhetsförändringar. För att förekomma detta bör vi ge klienter rådet att göra en konsekvensanalys vid alla verksamhetsförändringar som kan innebära minskad personalstyrka. Görs den rutinmässigt som en del av företagets beslutsunderlag blir besluten bättre grundade och kraven från fackförbund kommer inte som någon överraskning.

När företag som är bundna av kollektivavtal överväger att göra verksamhetsförändringar som kan komma att minska eller påverka personalstyrkan måste de kalla till fackförhandling med kollektivavtalsbärande fack. Finns inget kollektivavtal har företaget en skyldighet att begära fackförhandlingar med de fack med medlemmar som kan komma att påverkas.

Som säkert många vet, är grundtanken att fackförbunden skall ges möjlighet att påverka åtgärden – bland annat i syfte att för de anställda minimera effekterna av en förändring i verksamheten.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren vid en planerad verksamhetsförändring göra en riskbedömning – en konsekvensanalys – som visar vilka effekter en förändring kan få för företagets verksamhet. Konsekvensanalysen ska göras i samråd med skyddsombudet eller skyddskommittén på arbetsplatsen och den ska vara skriftligt dokumenterad.

Vår erfarenhet är att arbetsgivare inte alltid är medvetna om att fackförbund kan efterfråga en konsekvensanalys vid förhandlingar av den här typen. Processen drar ut på tiden och ofta upplevs en begäran om konsekvensanalyser som ett försök av fackförbundet att sinka förhandlingarna. Som juridisk rådgivare är det därför viktigt att informera arbetsgivaren om att en konsekvensanalys bör tas fram vid förberedelserna inför en fackförhandling. På så sätt skapas förutsättningar för en mer tidseffektiv förhandlingsprocess.

Konsekvensanalysen skall alltså belysa vilka risker en eventuell förändring i verksamheten kan ha för den personal som är kvar i företaget, bland annat i fråga om arbetsmängd och arbetets innehåll. Analysen ska ha ett brett fokus och omfatta såväl fysiska som psykiska och sociala aspekter. Den ska uppskatta sannolikheten för att något negativt inträffar och vilka konsekvenser en sådan händelse kan få.

Vi har sett att det på senare år har blivit vanligare att i synnerhet Unionen i samband med fackförhandlingar begär att företaget ska presentera en konsekvensanalys. Vid större neddragningar har facket dessutom möjlighet att lämna synpunkter genom en löntagarkonsult och även det kan leda till att processen försenas i flera månader.

Det är vanligare att fackförbunden efterfrågar en konsekvensanalys i samband med neddragningar som kan resultera i att färre anställda ska utföra en oförändrad arbetsmängd och mer sällsynt när en hel verksamhetsdel läggs ut externt eller på annat sätt elimineras ur verksamheten. Dock bör en konsekvensanalys alltid övervägas eftersom den kan hjälpa företaget att implementera en förändring på ett mer effektivt sätt. Identifierbara risker och andra konsekvenser – både positiva som negativa – kan då hanteras i ett tidigt skede av förändringsprocessen.

Eftersom det normalt ligger i fackförbundens intresse att försöka få arbetsgivaren att avstå från att göra en personalneddragning – eller i vart fall försena den – tror vi att fler fackförbund kommer att följa Unionens exempel i framtiden. Därför bör företag som överväger att förändra verksamheten på ett sätt som kan komma att påverka de anställda upprätta en konsekvensanalys som en rutinmässig del av utvärderingsprocessen och framtagandet av ett beslutsunderlag.

 

Henric Roth och Sten Bauer arbetar vid Arbetsrättsgruppen på Baker & McKenzie Advokatbyrå som regelbundet skriver om arbetsrätt i Dagens Juridik

 

Gruppbildden från vänster: Jenny Lundberg, Arsalan Labaf, Johan Zetterström, Henric Roth, Åsa Nelhans, Sten Bauer.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se