Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fondförmögenheten minskade med 172 miljarder kronor i oktober

Nyheter
Publicerad: 2020-11-10 08:28
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 973 miljarder. 

I oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 5,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag på 9,9 miljarder. Även blandfonder och hedgefonder hade nettouttag på 0,9 respektive 0,3 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i såväl långa räntefonder som korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder.  

Trendskifte efter coronaoron tog fart igen

– När coronaoron tog fart igen under oktober kunde man se ett trendskifte i fondsparandet, efter sex månader i rad med inflöden i aktiefonder, noterades nu ett nettoutflöde. De aktiva spararna agerade mer försiktigt och valde att minska sitt innehav i aktiefonder till förmån för fondtyper med lägre risk. För den långsiktiga spararen vill jag belysa vikten av månadssparande och att inte ta förhastade beslut, något som visserligen kan kännas svårt när det svänger till på marknaden, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Under oktober präglades utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader av förnyad oro och Stockholmsbörsens värde sjönk, under månaden, med omkring 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 9,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade uttag. Störst nettouttag gjordes under månaden från branschfonder och Sverigefonder.

Hittills i år

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 3,1 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppvisade i oktober ett nettoinflöde på totalt 3,3 miljarder kronor, av vilket 0,2 miljarder gick till företagsobligationsfonder. 

Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 4,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 973 miljarder. Av den totala fondförmögenheten är 3 028 miljarder (motsvarande 61 procent) placerade i aktiefonder.


Dela sidan:
Skriv ut: