Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Flydde landet efter mord och nekades ersättning – nu får han rätt

Nyheter
Publicerad: 2020-11-13 12:47
Genrebild Foto: Johan Nilsson / TT /

Den 27-årige mannen var närvarande vid ett mord – och flydde direkt efter mordet utomlands.
Han frikändes från åtalet om medhjälp till mord – men nekades ersättning för den tid han suttit häktad.
Nu upphäver hovrätten JK och tingsrättens beslut och ger mannen rätt till drygt 100 000 kronor.

I maj 2016 höggs en man till döds på öppen gata i Helsingborg. Förutom gärningsmannen och offret fanns ytterligare två män på platsen, en av dem var 27-åringen, som är bror till gärningsmannen.
Enligt åtalet var han och en man till ”delaktiga i det händelseförlopp som ledde fram till dödsfallet. Delaktigheten har bestått i att de med sin närvaro psykiskt förstärkt och styrkt gärningsmannen i hans uppsåt samt genom att de tillsammans och i samförstånd med varandra och gärningsmannen lämna brottsplatsen där den knivskurne blödande fanns kvar.”

Bokade flygbiljetter

Dagen efter lät 27-åringen en annan person boka flygbiljetter till honom och brodern, och de lämnade Sverige. Samma dag anhölls 27-åringen i sin utevaro, misstänkt för medhjälp till mord och greps några dagar senare i Montenegro. Han häktades och satt frihetsberövad i fyra och en halv månad innan han släpptes i samband med att han frikändes från misstankarna om medhjälp till mord.

Justitiekanslern nekade 27-åringen ersättning för den tid han suttit frihetsberövad. JK menade att mannen ”i princip” hade rätt till ersättning, men att den borde sättas ned helt då han ”genom sitt eget beteende har föranlett besluten om frihetsinskränkning.”
Det var alltså, menar JK, det faktum att 27-åringen lämnade Sverige som gjorde att misstankar riktades mot honom och därför nekades han ersättning.

Svea Hovrätten ändrar

27-åringen överklagade till tingsrätten, som dock gick på JK:s linje.
*Hans agerande måste anses påtagligt ha bidragit till att han frihetsberövats. Det föreligger därmed skäl att jämka ersättningen till noll”, skrev tingsrätten.

Men nu gör Svea hovrätt en annan bedömning.
De skriver att de vid ”en sammantagen bedömning inte att det som framkommit i målet visar att N.N:s åtgärd att lämna Sverige – även om den kan ha stärkt
brottsmisstankarna mot honom – var avgörande för beslutet att frihetsberöva honom.” Detta eftersom han också pekats ut som närvarande av ett vittne.

Mannen tillerkänns nu 105 000 kronor, enligt praxis.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Svea HR T 13628-19 Dom 2020-11-12 (1)

Dela sidan:
Skriv ut: