Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Flicka diskriminerades vid övervakat urinprov – ersätts nu

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 12:51
Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: Jonas Ekströmer / TT

En 14-årig flicka diskriminerades när hon övervakades i samband med att hon skulle lämna ett urinprov för att få ett läkarintyg utskrivet.
Nu har vårdmottagningen, där urinprovet togs, och Diskrimineringsombudsmannen nått en överenskommelse om utbetalning av diskrimineringsersättning.

Det var i samband med att den 14-åriga flickan, som behandlades för ADHD, behövde ett läkarintyg för att få körkortstillstånd för moped som läkaren ordinerade ett övervakat urinprov i syfte att kontrollera förekomsten av narkotika.

Flickan behövde lämna provet under uppsikt av en sjuksköterska som kontrollerade genom ett fönster att inget fusk skedde. Situationen upplevdes som kränkande av flickan som kände sig misstänkliggjord.

Nått en överenskommelse

Diskrimineringsombudsmannen konstaterade att Transportstyrelsens föreskrifter inte ställer något krav på att läkares bedömningar ska grundas på övervakade urinprov. Enligt föreskrifterna ska istället bedömningar göras i det enskilda fallet om det är nödvändigt med sådan provtagning.

Då det saknats misstankar om missbruk, riskbeteende eller kriminalitet i det aktuella fallet, och flickans ADHD var välbehandlad, slog DO fast att hon utsatts för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

DO begärde därför att vårdmottagningen skulle erkänna diskrimineringen och betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Parterna har nu träffat en överenskommelse och ärendet avslutas därför.


Dela sidan:
Skriv ut: