Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Flera nya platser på anstalter och häkte klara

Nyheter
Publicerad: 2020-03-20 10:15

Nu är det klart att det kommer inrättas ett antal nya platser på både anstalterna Kumla, Salberga, Skänninge samt häktet i Växjö.
Det meddelar Kriminalvården.

För en dryg månad sedan fattade Kriminalvårdens generaldirektör ett så kallar rambeslut om att inrätta ytterligare platser på anstalter och häkten. Därefter har man utrett möjligheterna, och behovet.

– Nu är utredningarna klara och Kriminalvårdens region Mitt och region Öst har fått i uppdrag att omgående påbörja förberedelser för inrättande av ytterligare platser, skriver Kriminalvården.

Dubbelbeläggning

Vad gäller Kumla kommer man enligt bedömningen, vid sidan av de 56 befintliga beredskapsplatserna inrätta ytterligare 41 platser, med en preliminär fördelning mellan 8 ordinarie och 33 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning.

På anstalten Salberga räknar man med att, vid sidan av de befintliga 16 beredskapsplatserna inrätta ytterligare cirka 40 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning.

På Skänninge ökas beredskapsplatserna från 24 till 60 platser genom dubbelbeläggning.

Dessutom ska en fastighetsprojektprocess skyndsamt påbörjas i syfte att utöka antalet platser på häktet i Växjö där det bedöms vara möjligt att öka från 26 till 36 platser.

– Arbetet med att förbereda öppnande av de nya platserna inkluderar bland annat rekrytering och utbildning av medarbetare och, i varierande utsträckning, ombyggnation av lokaler, skriver Kriminalvården.


Dela sidan:
Skriv ut: