Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Flera års fängelse efter svindel i mångmiljonklassen

Nyheter
Publicerad: 2020-02-07 07:24

Hovrätten dömer en före detta senior fastighetskonsult till tre och ett halvt års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Mannen överförde nästan 50 miljoner från kundernas konton till sitt eget.

Hovrätten lindrar påföljden med sex månader och dömer en före detta senior konsult i fastighetsbranschen till tre och ett halvt års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Konsulten har med hjälp av falska handlingar kommit över nästan 50 miljoner kronor, till skada för tre olika målsägande. Påföljden lindras med hänsyn till mannens höga ålder.

En idag 73-årig man, som tidigare haft en uppsatt position som senior konsult i ett stort fastighetsbolag, dömdes i Stockholms tingsrätt för grov trolöshet mot huvudman.

Överförde pengar från deras konton till sitt eget

Mannen hade på grund av sin anställning och fullmakt hos bolaget fått i uppgift att sköta en ekonomisk angelägenhet för tre huvudmän. Enligt åklagaren hade mannen under perioden augusti 2015–november 2016 missbrukat sin förtroendeställning genom att utan huvudmännens samtycke ha beviljat sig själv lån och överfört sammanlagt närmare 47 miljoner kronor från deras bankkonton till sina egna.

Brottet begicks genom att mannen skapade falska lånehandlingar genom att förfalska huvudmännens namnteckningar, och han tillhandahöll sedan andra personer de falska lånehandlingarna som underlag till registreringar hos en bank för att kunna godkänna överföringarna.

Avsett transport av guld från Afrika

Överföringarna har enligt mannen avsett transport av guld från Afrika till Sverige. Mannen säger sig också ha blivit bedragen av en annan person beträffande överföringarna – något som handlagts i ett separat mål.

Tingsrätten ansåg mot bakgrund av bevisningen och utredningen i övrigt att det var visat att mannen begått brottet på det sätt som åklagaren påstått och dömde därför mannen helt i enlighet med åtalet. Brottet rubricerades som grovt, bland annat med hänsyn till att mannen använt falska handlingar och att huvudmännen tillfogats ”betydande respektive synnerligen kännbar skada”.

Påföljden bestämdes till fyra års fängelse. Mannen förpliktades även att betala skadestånd till huvudmännen med samma belopp som han fört över, alltså knappt 47 miljoner kronor.

Överklagade fängelsestraffet

Mannen överklagade och yrkade att påföljden skulle bestämmas till skyddstillsyn och samhällstjänst, alternativt skyddstillsyn och fängelse. Fängelsestraffet borde under alla omständigheter kortas, enligt mannen.

Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att trolöshetsbrotten ska ses som tre separata gärningar – en i förhållande till varje målsägande. I samtliga fall har det handlat om betydande belopp och betydande skada för målsägandena. Mannen har dessutom missbrukat sin förtroendeställning och använt sig av falska handlingar. Detta gör att vart och ett av brotten ska rubriceras som grovt.

Hänsyn till åldern

Enligt hovrätten uppgår straffvärdet för den samlade brottsligheten till fyra års fängelse. Mannen har inte ett hälsotillstånd som gör att han skulle drabbas oskäligt hårt av ett längre fängelsestraff. Mannens ålder på 73 år är dock ett förhållande som ska beaktas och hovrätten lindrar med hänsyn till detta fängelsestraffet till tre och ett halvt år. Det finns dock inte skäl att lindra påföljden ytterligare.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fastighetskonsult

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se