Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fler underkända, färre AB – fallande studieresultat orsakar psykisk ohälsa bland juriststudenter”

Debatt
Publicerad: 2018-10-23 11:56

DEBATT/REPLIK – av Johannes Norrman, jur.stud. termin 3, Lunds universitet

 

Nyligen kom den tilltagande psykiska ohälsan bland ungdomar återigen upp på tapeten. Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten lider numera varannan högskolestudent av oro, ångest och nedstämdhet, och särskilt dåligt mår just juriststudenter.

Det finns ingen tvekan om att den psykiska ohälsan bland juriststudenter är ett kolossalt problem, som måste tas på största allvar. Att tackla ett sådant bekymmer kräver dock att vi först och främst är på det klara med varför juriststudenter mår så dåligt.

I en debattartikel (Dagens Juridik 2018-10-10) ger jur.stud. Hanna Bergwall (juriststudent termin 6 på Stockholms universitet) sin syn på saken. Huvudorsaken till juriststudenternas särskilda utsatthet, enligt Bergwall, står att finna i den skadliga betygshets samt allmänna elitism som präglar såväl studentkulturen som utbildningen i stort.

Denna förklaringsmodell används flitigt, men är föga övertygande.

Om det nu är så att betygs- och statushetsen är huvudorsaken till att juriststudenter mår dåligt, varför har då den psykiska ohälsan ökat först på senare tid? Juristprogrammet har haft dessa kulturella drag länge men uppgången i ångest, oro, med mera (som för övrigt är bred och drabbat även andra fakultet) har kommit först på senare tid. Vad var det som gjorde att tidigare juriststudenter av allt att döma mådde bättre?

Som vanligt kräver ett vettigt svar att vi tar oss en titt i statistiken. Enligt Stockholms universitets egna siffror, har antalet elever som blev underkända (enligt den nya studieordningen) ökat med 80 procent från 2015 till 2017 – från totalt 6 procent av studenterna till 11 procent.

I min egen klass på Lunds universitet fick förra terminen häpnadsväckande 37 procent underkänt på ordinarie tentamen i allmän förmögenhetsrätt. Och sammanställer man betygsstatistiken från Lund ser man samma trend som i Stockholm – fler och fler underkända, färre och färre AB.

Få saker orsakar mer stress än att tvingas ta sig an uppgifter (i detta fall tentor) som man inte givits rätt förutsättningar att klara av. Den naturliga och ofta positiva stress som kommer av att behöva prestera, förvandlas under sådana förhållande till en ständigt närvarande oro, som gnager sig in i livets alla hörn och i slutändan blir direkt skadlig.

Vill vi komma åt den psykiska ohälsan bland juriststudenter, är det med andra ord inte den “giftiga kulturen” vi borde fokusera på. Även om vi på något sätt ändrade kulturen på våra juridiska fakulteter, skulle faktum kvarstå att en betydande mängd studenter faktiskt blir underkända, termin efter termin.

Lösningen på den psykiska ohälsan är, mot denna bakgrund, tveklöst att se till så att juriststudenter tar till sig kunskapen från föreläsningar och litteratur mer effektivt.

Hur exakt det skall åstadkommas är en svårare fråga, som jag inte skall gå in på närmare här. Ett förslag som dock ligger nära till hands är att likt Uppsala universitet förbjuda datorer på föreläsningar och seminarium; studier tyder på att det distraktionsmoment de innebär försvårar för studenterna att ta till sig kunskap.

En annan, mer kontroversiell idé kan vara att bekämpa den förförande förflackning som florerar, och som fått till följd att många studenter prioriterar fritidsaktiviteter eller “kröka, röka, pöka” framför sina studier.

Avslutningsvis. Det finns mycket som kan och bör göras för att bekämpa den psykiska ohälsan, och på sikt vore måhända en reform av kulturen på våra fakulteter faktiskt av godo.

Studier och statistik pekar dock ut en tydlig bov i dramat om den växande psykiska ohälsan, nämligen de fallande studieresultaten. Det är också denna vi snabbast möjligt bör åtgärda.

Dels såklart för att det är bra för samhället med duktiga jurister – men allra främst för att bespara juriststudenter det lidande, som permanent tentaångest innebär.

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: