Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Finns ingen anledning att förstärka hovrättens kompetens”

Nyheter
Publicerad: 2020-03-26 09:00
Foto: Eric Tagesson/DJ

Oak Capitals tidigare vd håller inte med Ekobrottsmyndighetens åklagare om att tingsrättens kompetens var bristande. Inte heller anser han att hovrätten ska förstärkas med en sakkunnig inför förhandlingen.

Nu är det snart två månader sedan männen i Allra-härvan friades från misstankar om bland annat grova mutbrott, trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Målet har överklagats av Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten till Svea hovrätt. Bland annat anser myndigheterna att målet ska återförvisas till tingsrätten och att rätten behöver förstärkas under förhandling med en revisionsexpert.

Nu bestrider Oak Capitals tidigare vd överklagandet och uppger via advokaterna Per E Samuelsson och Christina Bergenstein att det saknas grund för återförvisning. 

Berodde inte på bristande kompetens

”Tingsrätten har ogillat åtalet genom att pröva invändningar som Xxx Xxx (mäklar-vd:n) har framfört, bland annat att det inte hade gått att köpa warranterna till ett lägre pris eftersom Oaks provision var marknadsmässig och då det pris som Firstmile betalade för aktierna i Supero var marknadsmässigt”, skriver försvaret.

”Det finns ingen anledning att förstärka hovrättens kompetens. Att åtalet ogillades berodde inte på bristande kompetens hos tingsrätten. Inte heller föreligger någon anledning för hovrätten att förordna en offentlig sakkunnig rörande åtalet för bokföringsbrott”, skriver försvaret vidare. 

Frågor som hovrätten klarar av

De två frågor som domstolen hade att besvara är, enligt försvaret, av tämligen enkel beskaffenhet och har i tingsrätten belysts av två experter, dels av en åklagarekonom åberopad av åklagaren och dels av en av mäklar-vd:ns anlitad expert, Bertil Johansson. 

Detta utgör ett fullgott underlag för hovrättens bedömning av åtalet, menar försvaret.

”Fråga är om ett brottmål där legalitetsprincipen gäller. Frågan om sakkunnig kan inte, oavsett åsikt, bringa någon klarhet härvidlag ur en ren legalitetssynpunkt. Frågan är därför bara upp till domstolens bedömning”, skriver försvaret och tillägger att om hovrätten trots detta skulle överväga att förordna ytterligare en expert vill de få möjlighet att inkomma med synpunkter innan beslut tas. 

Kritik mot processföringen

Återigen tar advokat Per E Samuelsson fram kritiken mot Ekobrottsmyndighetens och Pensionsmyndighetens processföring i tingsrätten.

Försvaret har i ett tidigare yttrande pekat på att åklagaren har åberopat nya handlingar som skriftliga bevis, som åklagaren ”enligt egen utsago – handplockat från en pågående förundersökning rörande Oak, en förundersökning som inte delgetts någon och för vilken, enligt åklagaren, förundersökningssekretess fortfarande råder”.

Vidare har försvaret uppgett att åklagaren har åberopat denna bevisning direkt i rätten utan att först ha kompletterat förundersökningen, vilket advokat-trion menar står i direkt strid med rättegångsbalken.

”Åklagaren har därmed berövat Xxx Xxx och hans försvarare rätten att inom skälig tid ange den utredning vi anser önskvärd och i övrigt anföra det vi anser nödvändigt med anledning av de nya handlingarna”, framgår det av yttrandet.

Kränkt rätten till rättvis rättegång

Försvararna menar att åklagaren därmed har kränkt deras klients rätt till en rättvis rättegång.

Försvaret pekar även på att Pensionsmyndigheten har åberopat ett mycket stort antal e-postmeddelanden från 2015 och 2016 som ny skriftlig bevisning. Myndigheten har lagt dessa meddelanden som grund för påståenden om att mäklar-vd:n ska ha gjort sig skyldig till brottsliga handlingar.

Advokaterna pekar dock på att dessa inte kan användas som bevis mot deras klient då de brott som han påstås ha begått handlar om två warrant-affärer och ett aktieköp som inträffade 2012. 

”Åtalet rör uppenbarligen inte de påstådda händelserna under 2015 och 2016”, skriver advokaterna som menar att man därför inte haft anledning innan rättegången att gå igenom e-postmeddelandena från 2015 och 2016.

Staten inte behörig att föra talan

Ulf Stigare, som är privat försvarare till den tidigare Oak-mäklaren i skadeståndsdelen, menar dels att staten inte kan vara behörig att föra en talan i målet. Han pekar på Socialförsäkringsbalken där det framgår att staten har behörighet att väcka skadeståndstalan om förvärv av fondandelar gått ned i värde. Pensionsmynnidghetens talan i det aktuella målet gör istället ”gällande att fondandelarna skulle haft ett än högre värde än vad fonderna ostridigt i målet fått , nämligen insatsen tillbaka och ca 125.000.000 i vinst”. 

Ulf Stigare pekar även på att Pensionsmyndigheten för en talan om en handling som inträffade den 30 maj 2012, men enligt Stigare har det då inte inträffat någon skada. Fondbolaget Gustavia hade nämligen vid den tidpunkten, enligt en ostridig återköpsgaranti rån Oak Capital, kunnat återförsälja dela investeringen utan någon skada överhuvudtaget. Enligt Stigare är därför inte hans klient skadeståndsskyldig.

Han pekar även på att Oak Capital har innan transaktionen informerat fondbolaget om prissättningen på derivaten.

Gustavia fonder hade valfrihet

”Konungariket Sverige har marknadsekonomi och fondbolaget hade därför att välja att acceptera erbjudandet pris fler att förkasta detta. Gustavia har valt att acceptera erbjudet pris”, skriver Ulf Stigare och konstaterar att hans klient därför inte är skadeståndsskyldig.

Även fondförvaltaren, som hade ansvaret över förvaltningen av de i målet aktuella värdepappersfonderna, bestrider via sina advokater Tobias Enochson och Simon Bergström samtliga ändringsyrkanden från åklagaren.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.