Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Finansman förlorar mot staten – åker på miljardskattesmäll

Nyheter
Publicerad: 2023-05-15 14:32
Foto Christine Olsson / TT

Skatteverket gjorde rätt när man beslutade att en finansman skulle skönsbeskattas – trots att han varit registrerad som utflyttad sedan 1990.
Enligt förvaltningsrätten har Skatteverket bevisat att finansmannen varit bosatt i Sverige och därmed ska anses ha varit obegränsat skattskyldig och haft sin skatterättsliga hemvist här under de aktuella åren.
Han ska därför betala drygt 2,2 miljarder kronor i skatt.

I slutet av 2021 beslutade skatteverket att finansmannen skulle skönsbeskattas för inkomster i inkomstlagen kapital och tjänst för åren 2015–2019. Han beskattades också för avkastningsskatt för beskattningsåren 2015–2016. Det sammanlagda beloppet som finansmannen skulle betala uppgick, inklusive ränta och avgifter, till drygt 2,2 miljarder kronor.

Enligt Skatteverket skulle finansmannen anses ha varit obegränsat skattskyldig i Sverige och även haft sin skatterättsliga hemvist här enligt lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

Varit utflyttad sedan 1990

Finansmannen, som varit registrerad som utflyttad sedan 1990, var dock av en annan uppfattning och överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten. Enligt finansmannen skulle han beskattas i enlighet med de deklarationer han lämnat i samband med överklagandet.

Han anförde i sitt överklagande att Skatteverket inte lyckats visa att han varit bosatt i Sverige under något av de aktuella beskattningsåren. Kartläggningen av hans dagar i Schweiz och övriga omständigheter baserades, enligt finansmannen, på rena antaganden från myndigheten. Finansmannen sade sig inte ha räknat dagar i Schweiz utan i stället agerat för att säkerställa att han beskattas där, inte för att undvika beskattning i Sverige.

Får betala 2,2 miljarder

Förvaltningsrätten konstaterar nu att Skatteverket ”gjort en omfattande utredning” av finansmannen som visar att han varit bosatt i Sverige – och därmed ska anses ha varit obegränsat skattskyldig och haft sin skatterättsliga hemvist här under de aktuella åren.

I ett pressmeddelande skriver domstolen att Skatteverkets uppskattade skatteunderlag, som uppgår till ett belopp om cirka 7 miljarder kronor, också är skäligt varför finansmannen ska betala slutlig skatt om cirka 2,2 miljarder kronor.

– Det står personen fritt att ha en bostad i Schweiz och andra anknytningar till landet. Han har dock inte visat att det som Skatteverket påstår om hans bosättning i Sverige inte skulle vara sannolikt i bevishänseende. Rätten har därför funnit att han är obegränsat skattskyldig i Sverige, säger Peter Lif, chefsrådman i ett pressmeddelande.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Skönsbeskattning

Dela sidan:
Skriv ut: