Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Finansinspektionen sätter press på storbankerna om Swish

Nyheter
Publicerad: 2021-04-01 08:36
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen (FI) Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod: 10078 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen **

Finansinspektionen höll under gårdagen ett möte med storbankerna med anledning av alla störningar som påverkat Swish funktion under 2020.

FI höll under gårdagen ett möte med samtliga banker som tillhandahåller Swish. Anledningen är att det under 2020 och början av 2021 har förekommit ett betydande antal störningar som påverkat tjänstens funktion. Störningarna nådde sin topp under kvartal fyra.

Bankernas ansvar

”Finansinspektionen har med detta velat betona vikten av att bankerna tar det ansvar som lagstiftaren ålagt dem för den betaltjänst, Swish, som bankerna erbjuder sina kunder. FI har också velat lyssna på de banker som tillhandahåller tjänsten, hur de ser på Swish betydelse för betalningssystemet och vad de gör för att förbättra tjänstens tillgänglighet”, framgår det av mötesprotokollet.

På det digitala mötet deltog samtliga banker som tillhandahåller Swish till sina kunder, samt representanter från Bankföreningen. 

Underleverantör ej under tillsyn

Eftersom den primära underleverantören till bankerna inte under Finansinspektionens tillsyn pekar FI på bankernas formella ansvar för att Swish följer gällande lagar och regler. Detta innefattar att identifiera och åtgärda störningar samt ställa krav på underleverantörer.

”Bankerna är, i och med sin roll i att tillhandahålla betaltjänsten Swish till sina kunder, ansvariga för att tjänsten lever upp till gällande lagar och regler. Det innebär att ansvaret för att hantera och övervaka risker, bland annat när det gäller penningtvätt och driftstörningar, ligger hos bankerna”, framgår det av mötesprotokollet.

I och med att Swish har blivit ett viktigt komplement till − och för några har den nästan helt ersatt − användningen av kort och kontanter kan driftstörningar också vara en fråga som rör stabiliteten i det finansiella systemet. 

Beroende av omfattande system med många aktörer

En av de viktigaste slutsatserna från mötet var att Swish har vuxit över tid och är beroende av ett omfattande system med många aktörer. Bankerna uppgav dessutom under mötet att användningen av tjänsten förväntas öka ytterligare de närmaste åren. 

”Tjänstens betydelse för betalningssystemet kommer därmed fortsätta att öka. På lite längre sikt är det dock svårt att förutse utvecklingen då betalmarknaden är under ett starkt innovationstryck”, framgår det av mötesprotokollet.

Efter press från FI om störningarna och vad bankerna ställer för krav på underleverantörerna och vilka åtgärder som planeras uppger bankerna att de följer upp störningar i Swish dels internt, dels i förhållande till sina leverantörer. Bankerna uppger även att relationen med leverantörerna, mötesformer och uppföljning, utvecklas och blir alltmer effektiva, men att detta går att utveckla än mer. Bankernas krav på underleverantörer kan också behöva ändras med tiden för att hantera riskerna. 

incidentrapporteringen bristfällig

”Finansinspektionens experter har noterat att incidentrapporteringen inte alltid verkar ha skett enligt de kriterier som regelverket föreskriver. FI underströk vikten av rapporteringen och att den behöver innehålla relevant information för att uppnå sitt syfte. Bankrepresentanter framhöll att störningar kan ha olika betydelse för olika banker och att en störning som är väsentlig för en bank inte nödvändigtvis behöver vara det för en annan”, framgår det av mötesprotokollet.

FI kommer att fortsätta att ha ett fokus på dessa frågor i bilaterala tillsynsdialoger med bankerna, meddelar tillsynsmyndigheten.


Dela sidan:
Skriv ut: