Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Finansinspektionen ändrar regler för koncernredovisning

Nyheter
Publicerad: 2020-10-15 11:06
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Henrik Montgomery / TT

FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag. FI tar bort kravet på att dessa företag ska tillämpa IAS-förordningen i sin koncernredovisning.

FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag.

Ändringarna innebär att FI tar bort kravet på att onoterade företag som upprättar koncernredovisning ska tillämpa internationella redovisningsstandarder. Tidigare gällde kravet alla företag.

Tar bort krav

På detta sätt anpassar FI föreskrifterna till de koncernredovisningsbestämmelser för onoterade företag som gäller enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

FI förtydligar också bestämmelserna om delårsrapport och tar bort kravet på att delårsrapporter bör sändas in till FI.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020. De ska tillämpas på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.

Nya föreskrifter för vissa försäkringsföreningar

FI har även beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag.

De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar och som har beviljats undantag enligt försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna reglerar bland annat hur sådana försäkringsföreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information de ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och dem som erbjuds att teckna en försäkring.

Det finns också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur de ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Som en följd har FI också beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag. Dessutom har ändringar gjorts i vissa av de befintliga föreskrifterna och allmänna råden som gäller för understödsföreningar, respektive försäkringsföreningar.


Dela sidan:
Skriv ut: