Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Finansdepartementet ställer nya hållbarhetskrav på Sjätte AP-fonden

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 07:56
Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminsiter(MP) Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Nya lagändringar om hållbarhetskrav på Sjätte AP-fonden föreslås träda i kraft i juli 2022.
– Vi befinner oss i en akut klimat- och miljökris. Pengar är makt, och hur vi förvaltar våra pensionspengar spelar roll, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Under tisdagen höll Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen en presskonferens om nya hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden, som endast investerar i onoterade bolag.

– Vi behöver öka takten till ett hållbart samhälle och i den här omställningen har finansmarknaden en oerhört viktig roll att spela. Pengar är makt och det har en betydelse hur vi investerar pengar och hur pengar används. Vi måste investera mer hållbart och komma bort från investeringar som förstör förutsättningarna för oss att leva på det hör jordklotet.

Ansvarsfullt ägande

Förslaget som skickats ut från Finansdepartementet i en promemoria i dag är att sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ”ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”. 

”Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete”.

Vidare framgick det att det övergripande målet för Sjätte AP-fonden är att skapa ”långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden”. 

I promemorian föreslås att det ska införas ytterligare ett mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det betyder att Sjätte AP-fonden ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolags­styrningsaspekter (ESG-frågor) i förvaltningen av fondmedlen.

– Vi befinner oss i en akut klimat- och miljökris. Pengar är makt, och hur vi förvaltar våra pensionspengar spelar roll. Med ett hållbarhetskrav också för Sjätte AP-fonden tar regeringen ännu ett steg i en riktning där finansmarknaderna bidrar till den gröna omställningen och till social hållbarhet som mänskliga rättigheter, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Samma mål för de andra AP-fonderna

Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

Det föreslås även i promemorian att Första–Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts. Denna samverkan finns redan mellan de andra AP-fonderna men nu ska alltså sjätte AP-fonden även ingå i detta.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 12 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: