Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI uppmanar: minska antalet fonder markant i fondtorget

Nyheter
Publicerad: 2020-02-14 09:12
Finansinspektionens chef, Erik Thedeén. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Finansinspektionen anser att fondtorget bör göras om i grunden och endast bestå av 10-15 fonder. Utbudet bör alltså minskas markant menar FI.

Under gårdagen lämnade flera instanser kritiska remissvar till utredningen ”Ett bättre pensionssystem”, vilket Dagens Juridik skrev om. Nu har även Finansinspektionen lämnat sitt svar där man välkomnar utredningens förslag men anser att utbudet av fonder bör minskas markant.

”Dagens fondtorg inom premiepensionssystemet bör göras om i grunden och enbart bestå av 10–15 fonder för att erbjuda bättre skydd till pensionsspararna”, skriver FI.

Bör minska markant

FI anser att utredningens förslag är ”viktiga steg i rätt riktning men utbudet av fonder behöver minska markant för att uppfylla de högt ställda krav på konsumentskydd som bör ställas i premiepensionssystemet”.

Utredningens förslag utgår från Pensionsgruppens beslut 2017 att inom premiepensionssystemet införa ett upphandlat fondtorg där vissa kvalitativa och kvantitativa krav ställs på de fonder som ska finnas där. Syftet är att minska riskerna för enskilda pensionssparare att göra kostsamma val och att begränsa risken för oseriösa aktörer.

FI anser att de föreslagna förändringarna är viktiga steg i rätt riktning men att de inte är tillräckliga. Eftersom sparandet är obligatoriskt och en del av socialförsäkringen måste mer göras för att ge pensionsspararna den trygghet de har anledning att förvänta sig av det allmänna pensionssystemet.

10-15 stycken med olika risknivåer

I stället för dagens system borde fondtorget enbart tillåta ett litet antal fonder, i storleksordningen 10-15 stycken, med olika risknivåer. Det motsvarar cirka 10 procent av det utbudet som antas bli resultatet av utredningen förslag.

”FI anser att det vore en bättre lösning för att säkra ett gott konsumentskydd och vara mer anpassat till premiepensionssystemets karaktär”.

Vidare uppger FI att ett litet antal fonder även avsevärt skulle förenkla hanteringen av systemet och effektivt motverka att oseriösa aktörer fick tillgång till pensionsspararnas pengar.


Dela sidan:
Skriv ut: