Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI synar Moneygram – måste åtgärda penningtvättsbrister

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 09:09
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Betalningsinstitutet Moneygram har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i sin verksamhet i Sverige. FI har därför beslutat att förelägga Moneygram att åtgärda bristerna senast den 30 december i år.

Finansinspektionen har granskat hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna. Särskilt fokus har legat på riskbedömningen av verksamheten i Sverige och vilket stöd och utbildning företagen ger till sina ombud.

Bristfällig riskbedömning

De brister som FI påtalar i beslutet om föreläggande rör Moneygrams allmänna riskbedömning. Företaget har inte bedömt riskerna med kontanta transaktioner. Det saknas en analys av vilka deras kunder är och en bedömning av de risker som är förknippade med dessa kunder. Vidare har inte företaget bedömt riskerna med att använda ombud som distributionskanal.

− Att inte göra en bedömning av risken med kontanta transaktioner, när verksamheten är belägen i ett utsatt område kan medföra att företaget löper stora risker att utnyttjas av personer som vill tvätta pengar. Det är helt nödvändigt att företaget nu rättar dessa brister, säger Petra Bonderud, biträdande chef för avdelningen Operativa risker på FI.

Lovat bättring

FI har tidigare avskrivit tre av fyra undersökningar eftersom företagen åtgärdat eller tagit fram planer som FI bedömer som tillräckliga för att åtgärda sina brister.

Moneygram har sagt att de ska åtgärda sina brister men inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Företaget har bara vagt angett att vissa av bristerna ska rättas under det fjärde kvartalet i år. Därför har Finansinspektionen beslutat att förelägga företaget att rätta sina brister. Detta ska ske senast till årsskiftet.

Moneygram ska också senast den 31 januari 2023 skriftligt redovisa att de genomfört de åtgärder som FI förelägger om och hur detta resulterat i att föreläggandet har följts.


Dela sidan:
Skriv ut: