Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI noterar brister i Länsförsäkringars likviditetshantering

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 08:12
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen (FI) Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Finansinspektionen har granskat Länsförsäkringar fondförvaltning och kommit fram till att det att det finns brister vad gäller likviditetsriskhanteringen.

Finansinspektionen inledde den 6 februari 2020 en granskning mot Länsförsäkringar Fondförvaltning . Granskningen avsåg företagets hantering av likviditetsrisker i fonder med särskilt fokus på Länsförsäkringar Fastighetsfond. Syftet med undersökningen var att granska företagets efterlevnad av de regler som avser likviditetsriskhantering. 

Skriftväxlingar

Finansinspektionen redovisade sina iakttagelser och preliminära bedömningar för Länsförsäkringar Fondförvaltning i en avstämningsskrivelse den 1 oktober 2020 och därefter har skriftväxlingar och möten ägt rum mellan myndigheten och bolaget. 

”Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister vad gäller Länsförsäkringar Fondförvaltnings likviditetsriskhantering”, skriver Finansinspektionen. 

Har vidtagit åtgärder

Myndigheten konstaterar dock att företaget har vidtagit och förklarat sin avsikt att vidta ett antal åtgärder för att åtgärda dessa brister. Länsförsäkringar har även förbättrat sina interna regler och rutiner för rapportering avseende likviditetsriskhantering, skriver FI i beslutet. 

Länsförsäkringar fondförvaltning har vidare uppgett det avser att se över och dokumentera om det uppfyller Finansinspektionens krav och rekommendationer om god likviditetsriskhantering och vilka åtgärder som annars bör vidtas. 

Ärendet skrivs av

”Med hänsyn till det finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av”, framgår det av ett beslut från FI. 


Dela sidan:
Skriv ut: