Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI ger JM en erinran efter felaktig årsredovisning

Nyheter
Publicerad: 2020-05-20 09:59
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Finansinspektionen ger JM en erinran efter felaktiga årsredovisningar och förelägger företaget att rätta i kommande finansiella rapporter.

Finansinspektionen har idag meddelat beslut avseende JMs årsredovisning för 2017. FI ger bolaget en erinran och förelägger JM att rätta i kommande finansiella rapporter.

Enligt FI ska de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och de ska därför redovisningsmässigt konsolideras i JMs koncernredovisning.

Kräver rättning i halvårsrapport

Rättelsen ska vara genomförd senast i bolagets halvårsrapport för 2020.

”Den felaktiga redovisningen ger effekter på koncernens resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka beslut som investerare, kreditgivare och andra användare fattar på basis av de finansiella rapporterna”, skriver FI i beslutet.

Det FI undersökt är hur JM AB har redovisat sin fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar och om den redovisningen följer det regelverk som gäller. Som börsnoterat företag är JM skyldigt att i sin koncernredovisning redovisa enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits genom IAS-förordningen.

Avvikelserna är väsentliga

Undersökningen gäller JM:s koncernredovisning för 2017. FI har alltså kommit fram till att JM har brutit mot IAS-förordningen vilket innebär att koncernredovisningen för 2017 inte har upprättats i enlighet med det regelverk som gäller för emittenten enligt lagen om värdepappersmarknaden.

”FI bedömer att avvikelserna i JM:s koncernredovisning har varit väsentliga. Det finns därför skäl att ingripa mot bolaget genom en erinran och ett föreläggande att rätta i kommande finansiella rapporter så att konsolidering av bostadsrättsföreningar sker i enlighet med IFRS 10”, skriver FI.

JM kommenterar beslutet

JM skriver å sin sida i ett pressmeddelandet efter beskedet att ”JM kommer att analysera Finansinspektionens beslut och återkommer med bolagets ställningstagande”.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.