Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI: Finns många intressekonflikter kvar kring fondprovisioner

Nyheter
Publicerad: 2021-12-21 07:55
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen Foto: Pontus Lundahl / TT /

Efter de nya reglerna från 2018 har provisionsintäkterna vid investeringsrådgivning minskat och bolagen betalar inte längre ut så kallade up front-provisioner till distributörer. Däremot finns många intressekonflikter kvar, särskilt kring fondprovisioner.
̶ De nya reglerna har bidragit till att en del har blivit bättre, men stora intressekonflikter finns kvar. Det innebär att konsumenter riskerar att få råd som inte styrs av vad som är bra för dem, utan av vad företagen tjänar mest på, säger Erik Thedéen i ett uttalande.

Sedan 2018 gäller nya regler om provisioner och oberoende rådgivning för värdepappersinstitut (banker och värdepappersbolag) och försäkringsdistributörer (försäkringsbolag och försäkringsförmedlare) med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Finansinspektionen har utvärderat effekterna av de nya reglerna om provisioner på försäkrings- och värdepappersmarknaden.

Vissa förbättringar

FI noterar att på vissa områden har förbättringar skett.

”Försäkringsbolagen betalar i huvudsak inte längre ut provisioner som varierar i storlek beroende på vad kunden placerar i. För värdepappersinstituten har provisionsintäkter kopplade till investeringsrådgivning minskat något, och något färre av de tillfrågade värdepappersinstituten tar emot provisioner än tidigare. Provisioner som betalas ut till rådgivare i samband med ett köp men som bygger på framtida betalningar (up front-provisioner), och volymtrappor, där provisionsnivån ökar ju mer som säljs, har också i princip försvunnit. Färre av de tillfrågade bolagen säljer strukturerade produkter samtidigt som fler konsumenter köper indexfonder”, skriver Finansinspektionen.

FI poängterar dock sett det fortfarande finns stora intressekonflikter kvar, inte minst kring fondprovisioner. Eftersom provisionen är en andel av fondavgiften, tjänar bolagen mer om deras kunder väljer en dyrare fond, till exempel en aktivt förvaltad fond i stället för en indexfond. I vissa fall är då provisionen tio gånger så hög eller mer.

Motiv att rekommendera dyrare fonder

Bolagen har därmed motiv att rekommendera dyrare fonder, även om en billigare fond skulle vara bättre för kunden. Det skapar svåra intressekonflikter som företagen måste hantera. Men problemet uppstår också när kunder väljer fonder utan rådgivning eftersom valen kan påverkas på många olika sätt.

− Det är svårt att se hur bolagen kan motivera så pass mycket högre provision för vissa produkter än andra, särskilt när det ofta bara handlar om valet mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond, säger Erik Thedéen.

Utvärderingen genomfördes under andra halvan av 2021. FI ställde frågor till ett urval försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare. Frågorna tar sikte på om bolagens försäljning, intäkter och arbetssätt har ändrats efter att de nya reglerna har trätt i kraft.


Dela sidan:
Skriv ut: