Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FHM behövde inte annonsera upphandling av provtagning

Nyheter
Publicerad: 2020-09-28 11:43
Foto: Lisa Arfwidson/ SvD / TT

Den akuta situationen med allmän smittspridning och behovet av utökad provtagning gjorde att Folkhälsomyndigheten inte behövde annonsera upphandlingen av nya provtagningsstationer och hemleveranser.
Det slår förvaltningsrätten fast sedan ett företag begärt att domstolen skulle ogiltigförklara myndighetens avtal.

När Folkhälsomyndigheten i våras ingick ett avtal med ett företag om, bland annat, provtagningsstationer och bilar för hemleverans annonserades aldrig upphandlingen.
Ett företag begärde därför att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara avtalet mellan myndigheten och det företag man ingått avtal med.

Förvaltningsrätten i Stockholm har nu prövat saken och slagit fast att Folkhälsomyndigheten inte behövde annonsera upphandlingen.
Enligt domstolen måste myndigheterna vid köp av varor och tjänster, normalt sett, annonsera och ge alla leverantörer möjlighet att lämna anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Det finns dock möjlighet till undantag från detta om det, exempelvis, är synnerligen brådskande, även om detta undantag ska tolkas mycket restriktivt.

Inte möjligt genomföra reguljär upphandling vid tidpunkten

I detta fall anser dock förvaltningsrätten att det vid tiden för avtalet fanns ett faktiskt behov av utökad provtagning samt att det, mot bakgrund av situationen med allmän smittspridning av covid-19, ”stod klart att åtgärder för att minska smittspridningen i Sverige genom utökad provtagning var absolut nödvändig till skydd för människors liv och hälsa”.

Därför var det, enligt förvaltningsrätten, inte möjligt att genomföra en ”reguljär upphandling” med annonsering.

– Med hänsyn till att situationen under våren 2020 får anses ha varit akut med behov av att mycket skyndsamt utöka provtagningen som ett led i att hindra smittspridningen var det inte möjligt att genomföra en reguljär upphandling med annonsering. Den brådska som uppstod för att nå lösningar för utökad provtagning berodde på omständigheter som inte var möjliga att förutse för Folkhälsomyndigheten. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna vid tidpunkten för avtalet fanns därför skäl för Folkhälsomyndigheten att ingå avtal på det sätt som gjordes, säger Johan Höök, rådman.


Dela sidan:
Skriv ut: