Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fem år gammal misshandelsdom hindrar permanent uppehållstillstånd

Nyheter
Publicerad: 2023-01-20 13:37
Foto: Adam Wrafter / SvD/TT

En man med jobb och fast bostad nekas permanent uppehållstillstånd mot bakgrund av en fem år gammal misshandelsdom.
Enligt Migrationsöverdomstolen väcker domen tveksamhet kring hans förväntade levnadssätt – och den tveksamheten gör att ett permanent tillstånd inte kan beviljas.

Mannen har status som alternativt skyddsbehövande och tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan 2016. I samband med att han under 2021 ansökte om förlängt uppehållstillstånd ansökte han också om att uppehållstillståndet skulle göras permanent.

Migrationsverket beslutade dock att avslå hans ansökan om permanent uppehållstillstånd och förlängde istället det tillfälliga uppehålls- och arbetstillståndet fram till november i år. Migrationsverket konstaterade att han dömts till villkorlig dom för misshandel av sin ex-hustru under 2017 och att denna dom skulle beaktas vid bedömningen av hans förväntade levnadssätt.

Migrationsdomstolen instämde i myndighetens bedömning, men efter överklagande beslutade migrationsöverdomstolen att lämna prövningstillstånd i målet.

Domen väcker tveksamhet

Nu står det klart att även överdomstolen går på Migrationsverkets linje och nekar mannen ett permanent uppehållstillstånd.

Enligt överdomstolen finns visserligen skäl som talar för ett permanent uppehållstillstånd, men den villkorliga domen för misshandel väcker samtidigt tveksamhet kring hans förväntade levnadssätt.

Vid en ”samlad och framåtsyftande bedömning” anser domstolen att denna tveksamhet gör att mannen i nuläget inte i kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Migöverdomstolenuppehållstillstånd

Dela sidan:
Skriv ut: